Logo hartvanzuidplas.nl

Zonne-energie opwekken is vervuilend; hoe kan dat beter?

  •   keer gelezen

Regio - Zonnepanelen worden gezien als onmisbaar voor de overgang naar duurzame energie, maar ze zijn gemaakt van grondstoffen die op raken en kunnen voor veel afval zorgen. De provincie Zuid-Holland organiseert daarom een hackathon, waarbij ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers werkzaam binnen de energietransitie en circulaire transitie, samen kijken wat er nodig is op het gebied van beleid, kennis en innovaties om te komen tot circulaire zonne-energie.

In Nederland zijn in 2020 8,9 miljoen zonnepanelen geplaatst. Die nieuwste generatie panelen gaat zo’n 25 jaar mee. 

Verantwoordelijk gedeputeerde Meindert Stolk vindt dat er nu al moet worden nagedacht over wat te doen met panelen die niet meer bruikbaar zijn. “Zeker omdat er in zonnepanelen schaarse grondstoffen zitten, die wil je zoveel mogelijk hergebruiken. Daarnaast zitten er zogeheten zeer zorgwekkende stoffen in de panelen, stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Van groot belang dus om te komen tot circulaire zonnepanelen, waarbij zo min mogelijk materiaal als afval verdwijnt.”

De provincie opende in april een zogenoemd kennisschakelpunt. Daarin worden relevante kennis en partijen samengebracht om mogelijkheden voor het hergebruik van gevaarlijke afvalstromen te onderzoeken. 

Gedeputeerde Stolk: “In Zuid-Holland willen we in 2050 circulair zijn. In het geval van zeer zorgwekkende stoffen is er nog veel onbekend. Of kennis is versnipperd; het zit bij onderzoekers, bij vergunningverleners of beleidsmakers. Met dit kennisschakelpunt hopen we een deel van de puzzel te kunnen leggen. Bovendien kan de samenwerking tot innovaties leiden.”

Meer berichten