Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Windmolens worden verfoeid, maar fracties van de PvdA en GroenLinks stellen dat ze nodig zijn.</p>

Windmolens worden verfoeid, maar fracties van de PvdA en GroenLinks stellen dat ze nodig zijn.

(Foto: Piotr Zakrzewski)

PvdA en GroenLinks: géén RES zonder wind

  •   keer gelezen

Regio – De fracties van PvdA en GroenLinks in Midden-Holland vinden dat de regionale energieopgave niet zonder wind kan worden gerealiseerd. Dat hebben de fracties in een verklaring laten weten. Volgens de twee partijen is de energietransitie alleen betaalbaar als er naast zonne-energie ook wordt ingezet op wind.

Erik van Leeuwen

De verklaring is ondertekend door zeven kopstukken van de regionale afdelingen. Voor Zuidplas is dat Johan Helmer, voor Waddinxveen Halvard Jan Hettema. Zowel in Zuidplas als in Waddinxveen zitten PvdA en GroenLinks met een gecombineerde lijst in de gemeenteraad.

In het plan voor de Regionale Energie Strategie, dat nog voor de zomervakantie door de vijf gemeenteraden in de regio moet worden goedgekeurd, staat dat de energietransitie in Midden-Holland uitsluitend via zonne-energie moet plaatsvinden. Windenergie is reserve. 

PvdA en GroenLinks zijn het daarmee niet eens. “Veel deskundigen pleiten juist voor een evenwichtige (50/50) verdeling tussen zon en wind. Zo concluderen netbeheerders Stedin en Liander in hun analyse van de RES dat ‘hoe groter het aandeel wind, des te haalbaarder en betaalbaarder deze zal zijn’.”

Dit komt volgens PvdA en GroenLinks doordat een betere verdeling van zon en wind zorgt voor een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnetwerk. “Zonne-energie levert relatief weinig op in de winter, maar juist relatief veel in de zomer. Bij windenergie is dat omgekeerd. Daarnaast waait het ook vaker dan dat de zon schijnt. Zowel ’s nachts als overdag kan het waaien.” 

Een gelijkere verdeling van zon en wind zorgt dus voor een betere gemiddelde energieopwekking, aldus PvdA en GroenLinks. “Bovendien zouden de windmolens langs de A12, A20 en N11 dicht bij elkaar staan, wat ook weer efficiëntievoordelen heeft.”

Landschapsvervuiling
Met hun standpunt staan de vertegenwoordigers van de twee linkse partijen lijnrecht tegenover andere partijen die niets zien in windmolens. In Zuidplas wordt tegenstander VVD gesteund door coalitiepartners ChristenUnie/SGP en het CDA, maar ook Nieuw Elan Zuidplas ziet de ‘landschapsvervuiling’ niet zitten. In Waddinxveen lijkt de VVD in haar eentje te staan in de strijd tegen windenergie.

“In onze regio werpen diverse partijen helaas blokkades op voor energieopwekking uit wind”, reageren PvdA en GroenLinks. “Zij accepteren alleen grootschalige inzet op zon, met als gevolg dat in het Groene Hart honderden hectaren grond gebruikt moeten worden voor zonnevelden. Bovendien zal de eenzijdige inzet op zonne-energie leiden tot onnodig hoge kosten om het energienet hiervoor aan te passen.” De burger betaalt hiervoor de rekening, zeggen PvdA en GroenLinks. “Energiearmoede ligt hiermee op de loer.”

De partijen bepleiten een ‘stevig’ onderzoek naar de mogelijkheden voor windmolens langs de A12, A20 en N11, met aandacht voor voldoende afstand tot woningen, behoud van cultuurwaarden en maatschappelijk draagvlak. 

Meer berichten