Logo hartvanzuidplas.nl

Opnieuw schonere lucht in Zuid-Holland

  •   keer gelezen

Regio - De lucht in Zuid-Holland is voor het tiende jaar op rij schoner geworden. Dat blijkt volgens de provincie uit de voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2019. Overal in Zuid-Holland voldoet de luchtkwaliteit aan de wettelijke normen. 

Al jaren verbetert de luchtkwaliteit in Zuid-Holland geleidelijk, zo blijkt uit de gegevens die zijn verzameld door het RIVM en DCMR Milieudienst Rijnmond. Jaarlijks wordt er circa drie procent minder fijnstof gemeten en twee procent minder stikstofdioxide. Dat komt doordat wegverkeer schoner is geworden en er betere technieken zijn om de uitstoot van de industrie te beperken. Ook draagt de provincie er zelf aan bij door vergunningen voor uitstoot verder aan te scherpen, projecten voor duurzame scheepvaart te steunen en op steeds meer trajecten zero-emissiebussen in te zetten.

Om de luchtkwaliteit nog verder te verbeteren, zet de provincie het huidige beleid voort en ondersteunt gemeenten bij maatregelen die zij nemen op het gebied van luchtkwaliteit.

Zuid-Holland heeft eerder ook het zogenoemde Schone Lucht Akkoord ondertekend. Daarin is afgesproken in 2030 te voldoen aan de advieswaarden voor luchtkwaliteit die de World Health Organisation stelt. Het doel is het boeken van een gezondheidswinst van 50 procent ten opzichte van 2016.

Meer berichten