Logo hartvanzuidplas.nl
Piotr Zakrzewski

Wethouder: geen windmolens

  •   keer gelezen

Zuidplas – Zuidplas hoeft volgens wethouder Jan Verbeek niet te vrezen voor windmolens op het eigen grondgebied, óók niet als de vier andere gemeenteraden in Midden-Holland instemmen met windenergie.

Door Erik van Leeuwen

De strijd tussen voor- en tegenstanders van windmolens lijkt zich steeds verder te verharden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering vorige week werd duidelijk dat de VVD - uitgesproken tegenstander van de Regionale Energie Strategie (RES) - en PvdA/GroenLinks, die vindt dat het opwekken van duurzame energie niet zonder wind kan, nog verder van elkaar af zijn komen te staan.

Landschap verkwanselen
Niet eerder trok de VVD zo fel van leer over de RES, die door fractievoorzitter Ferry van Wijnen een ‘democratisch gedrocht’ werd genoemd. Van Wijnen stelde dat de regionale energiestrategie helemaal niet nodig is, omdat uit cijfers zou blijken dat Nederland tot 2030 al voldoet aan de opgave. Extra opgewekte energie wordt straks bovendien naar het buitenland geëxporteerd, zei Van Wijnen. “Moeten we daarvoor ons landschap verkwanselen? Dat lijkt mij niet.”

Wethouder Verbeek ontkende dat er al voldoende duurzame energie wordt opgewerkt. “Landelijk is dat tachtig procent, maar in Midden-Holland zitten we op dertig procent en in Zuidplas zelfs daaronder met 28 procent.”

Dat de gezamenlijke fracties van PvdA/GroenLinks in Midden-Holland een motie hebben ingediend om in het eerste plan van de RES, dat eind deze maand door de vijf gemeenteraden moet worden vastgesteld, heeft bij de VVD extra kwaad bloed gezet. De liberalen willen het zoeken naar windenergie juist van de reservelijst.

De gemeenteraad heeft zich altijd uitgesproken tegen windmolens, maar Zuidplas is de enige gemeente in Midden-Holland waar een meerderheid van de raad nog tegen windenergie is. In de andere vier gemeenten kan windenergie wel rekenen op steun van de meerderheid en dat beangstigt vooral de VVD. “Gaan andere gemeenten straks bepalen wat wij in onze achtertuin krijgen?”, vroeg Van Wijnen zich af. Verbeek verzekerde dat Zuidplas altijd baas in eigen huis blijft. “Als er windmolens komen, stoppen die bij de gemeentegrens.”

Bij PvdA/GroenLinks begrijpt men niets van de houding van de meerderheid van de raad. Volgens Johan Helmer is een combinatie van wind- en zonne-energie in alle opzichten veel beter. “Het is veel effectiever en bovendien neemt het veel minder ruimte in beslag. Vier windmolens met een hoogte van 75 meter wekken net zo veel energie op als een zonnepark ter grootte van vijftig voetbalvelden.”

Helmer gaf ook aan dat een deel van de raad aan het ‘besmettelijke winderitis’ lijdt. Dat er in de RES nu gekozen is voor zon op bedrijfsdaken en langs infrastructuur, is volgens hem gebaseerd op de input van nog geen één procent van de bevolking.

Pauzelandschappen
In Zuidplas zijn zoekgebieden aangewezen voor zonne-energie. Eén daarvan ligt in Moerkapelle Noord-Oost en dat is volgens ChristenUnie/SGP geen goed idee. “Het gebied ligt op goede agrarische grond”, zei raadslid Willem-Jan Verdoes, die er bij het college voor pleitte om Moerkapelle Noord-Oost van de lijst te halen.

Daar wilde de wethouder niet aan meewerken. Volgens hem moet uit een onderzoek blijken of het gebied wel of niet geschikt is. Voor Zuidplas zijn veel zoekgebieden aangewezen in het middengebied van de Zuidplaspolder. Het gaat hier om zogenoemde pauzelandschappen, die tijdelijk - in afwachting van een definitieve bestemming - kunnen worden ingezet. “We gaan daar achtduizend woningen bouwen, maar die staan er niet allemaal in één of twee jaar”, aldus Verbeek.

Meer berichten