Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Gedeputeerden Willy de Zoete (links) en Anne Koning zetten met burgemeester Han Weber hun handtekeningen.</p>

Gedeputeerden Willy de Zoete (links) en Anne Koning zetten met burgemeester Han Weber hun handtekeningen.

(Erik van Leeuwen)
Vijfde Dorp

Handtekeningen Vijfde Dorp gezet: ‘Mijlpaal in de geschiedenis van Zuidplas’

  •   keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel – Met de ondertekening op 1 juli van de bestuursovereenkomst en de grondoverdracht, is de ontwikkeling van het Vijfde Dorp in het middengebied van de Zuidplaspolder in een nieuwe fase beland. “Nu kunnen en moeten we écht aan de slag”, aldus burgemeester Han Weber.

Erik van Leeuwen

Het historische moment vond plaats in het Van der Valk Hotel in Nieuwerkerk, waar topbestuurders uit de regio toekeken hoe Weber (namens Zuidplas) en de gedeputeerden Anne Koning (van ruimte en wonen) en Willy de Zoete (grondzaken) namens de provincie hun handtekening zetten onder tientallen documenten.

Weber sprak na ruim een half uur de vingers blauw tekenen van ‘een mijlpaal in de geschiedenis van de gemeente Zuidplas’. “Ik ben ongelofelijk blij en trots. We gaan doen waar we als Zuidplas voor opgericht zijn: een belangrijke bijdrage leveren aan een grote maatschappelijke opgave en zorgen dat er voldoende woningen voor de toekomst komen.”

Gebiedsontwikkeling
Weber benadrukte dat de ontwikkeling in het middengebied van de Zuidplaspolder meer is dan het bouwen van achtduizend woningen. “Het is een hele gebiedsontwikkeling, met aandacht voor groen, water en recreatie.” 

 “Al die aspecten - wonen, groen, water en recreatie - zijn geborgd in de plannen”, stelde gedeputeerde Anne Koning. Zij roemde het woningprogramma in het nieuwe dorp.

“Dertig procent sociaal en in totaal vijftig procent betaalbaar. We gaan ook bouwen voor mensen voor wie het op dit moment minder vanzelfsprekend is dat zij op de woningmarkt een huis vinden.” Zij bedankte de gemeenteraad van Zuidplas voor de ‘sociale’ inzet. “Die dertig procent is in de plannen gekomen op expliciet verzoek van de raad.”

Honderden miljoenen
Met het ondertekenen van de documenten verhuisden de gronden uit de gezamenlijke grondbank in één keer naar de gemeente Zuidplas. Hoeveel Zuidplas voor de gronden heeft betaald, is geheim, maar het gaat om een enorm bedrag, dat in de honderden miljoenen euro’s loopt.

Zuidplas leent geld van de Nederlandse gemeentebank en kan daarnaast aanspraak maken op allerlei subsidies en bijdrages. Zo is al een bedrag van veertien miljoen euro ontvangen voor de sociale woningbouw en is tussen de twintig en vijfentwintig miljoen euro beschikbaar voor de bereikbaarheid van het dorp en de omgeving. Gouda betaalt daar vijf miljoen euro aan mee.

Wethouder Jan Hordijk erkende dat Zuidplas een enorme verantwoordelijkheid heeft. Volgens hem is een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. “Ik begrijp dat er bij inwoners zorgen zijn, maar dit is een goed doordacht plan. We kennen de financiële risico’s. De huidige markt is gunstig, maar je weet nooit hoe zich dat in de toekomst ontwikkelt.”

Naam
Projectontwikkelaars staan inmiddels in de rij om met Zuidplas aan de slag te gaan. Die moeten nog even geduld hebben, gaf Hordijk aan. De komende jaren zijn nodig voor het doorlopen van procedures en het verder uitwerken van plannen. De verwachting is dat medio 2024 de eerste paal van het nieuwe dorp de grond in kan.

Een naam voor het dorp is er nog niet. Hordijk vertelde dat er binnenkort een prijsvraag wordt uitgeschreven. “Ik hoop op creatievere namen dan Middendorp ofzo. Dat vind ik zo afgezaagd.” 

Meer berichten