Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Wethouders Jan Hordijk en Jan Verbeek zetten hun handtekeningen. (foto en tekst: Erik van Leeuwen)</p>

Wethouders Jan Hordijk en Jan Verbeek zetten hun handtekeningen. (foto en tekst: Erik van Leeuwen)

Vijfde Dorp

Onderzoek naar aquathermie als alternatief voor gas Vijfde Dorp

  •   keer gelezen

Zuidplas - Dunea gaat met de gemeente Zuidplas onderzoeken of toekomstige woningen in het Vijfde Dorp duurzaam verwarmd en gekoeld kunnen worden met warmte en koude uit het drinkwater. De twee partijen ondertekenden afgelopen donderdag een intentieovereenkomst voor een haalbaarheidsstudie.

Volgens projectwethouder Jan Hordijk van het Vijfde Dorp vormen de overeenkomst en de studie een eerste stap naar een warmtebron voor het nieuwe dorp, waarvan de eerste paal medio 2024 de grond moet ingaan. “Het Vijfde Dorp wordt volledig gasloos gebouwd en we gaan nu concreet onderzoeken of aquathermie een alternatief kan zijn als warmtebron.”

Dunea Warmte & Koude, een dochteronderneming van het drinkwaterbedrijf, zegt dat aquathermie zeer kansrijk is. In het middengebied, waar straks het Vijfde Dorp met achtduizend woningen verrijst, liggen twee waterleidingen van Dunea die vanuit Bergambacht water van de Maas en Lek transporteren naar Meijendel en Monster.

De leiding van Dunea is een grote en constante bron, die in de zomer warmte afgeeft en in de winter koude. Door het water in de leiding door een warmtewisselaar te laten stromen, wordt er warmte of koude aan het water onttrokken. Dit kan tijdelijk worden opgeslagen in de bodem en op het gewenste moment aan de woningen worden geleverd.

Dunea-directeur Martin Matthijsse ziet kansen. “Uit een eerder onderzoek bleek al dat de transportleiding voldoende thermische energie bevat voor het Vijfde Dorp.”

Combinatie
Wethouder Jan Verbeek benadrukte dat ook andere warmtebronnen in beeld blijven voor het Vijfde Dorp. “Ook als aquathermie kan, zal dat altijd in combinatie zijn met andere warmtebronnen.” Hij noemt ook de Hollandsche IJssel als mogelijke warmtebron. “Ook daarin hopen we stappen te kunnen zetten.”

In Leidschendam-Voorburg heeft Dunea al een project afgerond met een winkelcentrum dat met aquathermie van warmte en koude wordt voorzien. Daarnaast is een overeenkomst op handen voor Valkenhorst, een nieuwe woonwijk nabij Katwijk.

De haalbaarheidsstudie voor het Vijfde Dorp duurt naar verwachting een jaar.

Meer berichten