Logo hartvanzuidplas.nl

Hoop voor loslopende honden in polder

  •   keer gelezen

Zevenhuizen – Er komt een klankbordgroep met daarin hondenbezitters die samen met het Recreatieschap Rottemeren gaat kijken waar een aanlijnplicht voor honden in de Eendragtspolder moet komen en waar de viervoeters los kunnen lopen.

Door Erik van Leeuwen

Dat is de uitkomst van twee verhitte discussieavonden over de plannen van het recreatieschap om voor een groot gedeelte van de polder een aanlijnplicht in te voeren. Staatsbosbeheer, dat het gebied namens het recreatieschap beheert, is van mening dat loslopende honden het vogelbestand bedreigen. Een verenigde groep hondenbezitters vindt dat er geen basis is voor een nieuw hondenbeleid.

Op het hoogtepunt van de discussie kreeg boswachter Dick van Genderen het verwijt dat hij ‘op de tandem van Rotta zit’. Rotta is de natuur- en vogelwacht. Volgens de hondenbezitters wordt er vooral naar het belang van de vogels gekeken en zijn de inwoners met een hond daaraan ondergeschikt. De hondenbezitters twijfelen bovendien aan de basis waarop de voorgenomen plannen zijn genomen. Daarom hadden zij een Wob-verzoek gedaan naar alle klachten over honden in het gebied. Het bleek in totaal te gaan om tien klachten. 

Tegendeel
Volgens Staatsbosbeheer zijn er meer meldingen geweest en bleek uit een kort vragenrondje langs vijftig hondenbezitters, die in het gebied met hun hond lopen, dat een groot percentage voor de aanlijnplicht is. Uit een door hondenbezitters gehouden eigen onderzoek blijkt echter het tegendeel.

De hondenbezitters voelen zich opgejaagd en vinden dat de natuur al genoeg ruimte heeft. “Tachtig procent van de Eendragtspolder is al natuur en voor de vogels.”

Volgens Staatsbosbeheer wordt het gebied door de verstedelijking steeds drukker en daarom moeten er afwegingen gemaakt worden om een juiste balans te houden. Een rapport wijst uit dat het aantal broedplaatsen sinds 2016 niet is toegenomen. “Het is bekend dat loslopende honden vogels kunnen storen. Honden zijn ook onberekenbaar”, aldus Van Genderen.

De hondenbezitters hebben er geen moeite mee dat tijdens het broedseizoen bepaalde plekken in de Eendragtspolder worden afgesloten. “Dat begrijpen wij heel goed en daar zijn we ook een voorstander van, maar op andere plekken kan de hond zonder problemen loslopen, zonder dat hij iemand kwaad doet. Bovendien: de Eendragtspolder is niet aangewezen als Natura 2000-gebied, maar is een recreatiegebied waarin ook wij het recht hebben om te recreëren.”

Staatsbosbeheer erkende dat de eerste aanpak van het nieuwe hondenbeleid niet handig was en start een nieuwe procedure, met daarin een plaats voor de hondenbezitters aan tafel.

Meer berichten