Logo hartvanzuidplas.nl
Team Waddinxveen/Zuidplas heeft te weinig wijkagenten.
Team Waddinxveen/Zuidplas heeft te weinig wijkagenten. (Foto: Myriam Dijck)
Zuidplas groeit Zuidplas groeit

Lobbyen voor meer blauw in Zuidplas

  •   keer gelezen

Zuidplas – Zuidplas en Waddinxveen gaan bij de verdeling van de sterkte in politie-eenheid Den Haag flink lobbyen voor een grotere capaciteit. “We groeien, dus hebben we ook meer politie nodig”, aldus burgemeesters Han Weber en Evert Jan Nieuwenhuis.

In Waddinxveen en Zuidplas bouwt men er lustig op los. In Waddinxveen gaat de bouw van de nieuwe wijk Triangel in razend tempo. Inmiddels is ongeveer de helft van de in totaal 2900 woningen klaar. Voor een nieuw woningbouwproject – ’t Suyt 2 – liggen de bestemmingsplannen gereed, terwijl in de verte ook de ‘Noordkade’ gloort. Een deel van het huidige bedrijventerrein moet daar plaatsmaken voor woningbouw.

De bouwlust van Zuidplas is minstens even groot. Vorig jaar werden er 485 nieuwbouwwoningen opgeleverd en vanaf 2024 wordt niet alleen gebouwd aan de bestaande dorpen, maar komt het meest ambitieuze project ooit, het Vijfde Dorp, in beweging. Waar men in Waddinxveen verwacht te groeien naar 40.000 inwoners, denkt Zuidplas in 2040 tussen de 65.000 en 70.000 inwoners te hebben.

Voor burgemeesters Han Weber en Evert Jan Nieuwenhuis genoeg reden om aandacht te vragen voor een politiekorps dat berekend is op zijn taak. “We groeien snel en daarom zullen we bij het volgende moment van verdeling van de mankracht pleiten voor meer agenten voor het team Waddinxveen/Zuidplas”, zei Weber onlangs. “Binnenkort staat er een regionaal herzieningsbeleid op de agenda.”

In dat herzieningsbeleid wordt vastgelegd wat de sterkte is van een team. Politieteam Waddinxveen/Zuidplas telt ruim zeventig fte, vertelde de teamchef Elize Manschot onlangs. “Daar zit alles bij; van wijkagenten en ondersteuning tot Team Opsporing. Per deelgebied zijn er normen. Voor wijkagenten is dat één wijkagent per vijfduizend inwoners.”

Dat betekent dat Zuidplas recht heeft op negen wijkagenten en Waddinxveen op zes. Met het huidige aantal zit team Waddinxveen/Zuidplas ver onder de sterkte. “We zullen met een stevig verhaal komen bij de regionale herziening”, zei Manschot. “Eén van de indicatoren voor de herziening is het inwonertal. Dat is ten opzichte van de vorige herziening al flink omhoog gegaan.”

Manschot wees ook op de locatie van Waddinxveen en Zuidplas. “Ingeklemd tussen grote steden, met veel snelwegen. Een voedingsbodem voor mobiel banditisme.”

Kortere reactietijd
Burgemeester Weber legde ook de link tussen een groter korps en de aanrijtijden. Team Zuidplas/Waddinxveen haalt nog steeds de norm van negentig procent niet. De laatste cijfers wijzen uit dat in 76 procent van de gevallen de politie binnen dertien minuten bij een gemeld incident is. “Meer politie op straat betekent ook een kortere reactietijd.”

Of de roep om een eigen politiebureau in Zuidplas weer zal klinken, is de vraag. In 2014 sloot het politiebureau in het centrum van Nieuwerkerk en sindsdien is Waddinxveen hoofdkwartier en uitvalsbasis van team Waddinxveen/Zuidplas. 

Weber liet in mei nog weten dat hij vooral voorstander is van meer blauw op straat. “Zichtbaarheid, daar gaat het om.”

Bijstand
De afgelopen periode werden eenheden van team Waddinxveen/Zuidplas ingezet op andere locaties. Zo werd specialisten gevraagd bijstand te verlenen in de periode van de moord op advocaat Derk Wiersum en onlangs nog bij de moord op journalist Peter R. de Vries.

In de coronaperiode werd ook regelmatig een beroep gedaan op manschappen van de politie om bij te springen bij diverse demonstraties in Den Haag.


Deze productie is mede mogelijk dankzij een bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

Samenwerkingspartners in deze serie zijn Hart van Holland, nieuwswebsite Gouwe IJssel Nieuws en Matimotion - luchtfoto’s en video’s.

Meer berichten