Logo hartvanzuidplas.nl

Groeiend Zuidplas wil op tijd zijn met voorzieningen

  •   keer gelezen

Zuidplas – College en gemeenteraad zitten op één lijn bij de ontwikkeling van de maatschappelijke voorzieningen in de toekomst. Tijdig realiseren in tijden van groei, is het motto.

Het college gaf tijdens de gemeenteraadsvergadering vorige week met het Referentiebeeld Maatschappelijke Voorzieningen alvast een doorkijkje naar de toekomst. Het is een startdocument dat nodig is om in de pas te blijven lopen met alle ontwikkelingen op woningbouwgebied in Zuidplas. “Omdat we als gemeente snel groeien, moeten we voorbereid zijn”, zei wethouder Jan Verbeek. Zuidplas streeft naar dorpen met goede voorzieningen en het Vijfde Dorp moet daarbij passen.”

Partijen vinden dat de komst van het Vijfde Dorp niet ten koste mag gaan van het voorzieningenniveau in de bestaande dorpen. “De leefbaarheid en vitaliteit moeten we goed beschermen”, zei Mark den Hollander namens het CDA. Ook de andere partijen vinden het van cruciaal belang dat de voorzieningen op peil blijven.

De gemeenteraad lijkt wel één uitzondering te maken. Nu het Polderbad en De Zuidplas aan vervanging toe zijn, zijn steeds meer partijen ervan overtuigd dat één groot zwembad de functies van de twee bestaande baden kan overnemen.

VVD-fractievoorzitter Ferry van Wijnen gaf aan dat niet alle voorzieningen zoals die er nu zijn, gehandhaafd kunnen worden in de dorpen. “Dat moet je eerlijk vertellen.” Hij zei ook dat Zuidplas niet bang moet zijn om iets ‘groots’ neer te zetten. “Beter te groot dan er na een paar jaar achterkomen dat het te klein is. Als het te groot blijkt, kunnen we een andere functie voor een gebouw bedenken, zoals we dat straks doen met de tijdelijke uitbreiding van de school in Moerkapelle.” Ook wethouder Verbeek pleitte voor multifunctionele inzetbaarheid van voorzieningen. “Dat is de toekomst.”

Door de snelle groei van het aantal basisschoolleerlingen moest de gemeente noodgrepen uithalen om voldoende schoollokalen te hebben in Moerkapelle, Nieuwerkerk en Zevenhuizen. Op een nieuwe groeispurt heeft de gemeente volgens Verbeek al ingespeeld door meer lokalen neer te zetten dan wettelijk nodig is.

Verbeek benadrukte dat het Vijfde Dorp volwaardige voorzieningen krijgt. Hij hoopt ook op nieuwe initiatieven. “We zouden het leuk vinden als er straks nieuwe sporten bij komen.” De gemeente is al benaderd door initiatiefnemers van een atletiekvereniging en een BMX-baan.

Meer berichten