Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Kaart van het beoogde Vijfde Dorp uit het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder.</p>

Kaart van het beoogde Vijfde Dorp uit het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder.

Vijfde Dorp

Commissie adviseert betere omschrijving ‘dorps karakter’: ‘Onderzoek of Vijfde Dorp de klimaatverandering aankan’

  •   keer gelezen

Regio - Met het oog op mogelijke overstromingen en extreme regenval doet de gemeente Zuidplas er goed aan om voor de bouw van het Vijfde Dorp gedegen onderzoek te doen naar de waterhuishouding van de hele Zuidplaspolder. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage de gemeente.

‘Onderbouw de keuze van de laaggelegen Zuidplaspolder als locatie voor een nieuw te bouwen dorp met het oog op klimaatverandering’, zo luidt het advies, nadat de gemeente had gevraagd welke inhoud het verplichte milieueffectrapport zou moeten bevatten.

Zuidplas wil tussen Nieuwerkerk, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle een dorp bouwen met 8000 woningen, voorzieningen, bedrijventerreinen, infrastructuur, natuur en water. Nadat de milieugevolgen zijn onderzocht, besluit de gemeenteraad over het bestemmingsplan. 

Naast het advies om breed onderzoek te doen, adviseert de commissie ook om vier verschillende alternatieven op te stellen voor de ambities voor klimaatbestendigheid, het water-natuur-raamwerk, duurzame mobiliteit en duurzame energie.

De commissie stelt verder dat de doelstellingen van het masterplan voor het Vijfde Dorp concreter moeten worden uitgewerkt. De doelstellingen hebben onder andere betrekking op woningbouw, economie, het tegengaan van verrommeling, biodiversiteit, klimaatrobuustheid, circulaire economie en een gezonde leefomgeving. Die doelstellingen zijn echter nog ‘kwalitatief en weinig specifiek’. Het advies van de commissie: “Maak de doelstellingen waar mogelijk kwantitatief met aantallen, percentages, benodigde ruimte.”

De commissie vindt ook dat het plan voor het dorp op twee gedachten hinkt. Enerzijds is het doel het creëren van een levendig en karakteristiek dorpscentrum, kleinschalige bebouwing en een sterke gemeenschapszin. Anderzijds is er, zo stelt de commissie, onder andere het pragmatisme van een economisch haalbare realisatie van achtduizend woningen en intensief benutte verkeersinfrastructuren.

De commissie adviseert om preciezer te omschrijven wat de doelstelling ‘dorps karakter’ inhoudt en hoe dit streven bewaakt gaat worden.

Meer berichten