Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Het ondernemersfonds is te versnipperd, zo verwoordt vastgoedondernemer Wim Schippers een van de bezwaren.</p>

Het ondernemersfonds is te versnipperd, zo verwoordt vastgoedondernemer Wim Schippers een van de bezwaren.

(Foto: Erik van Leeuwen)

‘Ondernemersfonds is niet juiste instrument’, vinden bedrijven

  •   keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel – Het invoeren van een ondernemersfonds helpt het bedrijfsleven in Zuidplas geen stap verder en jaagt ondernemers alleen maar op hogere kosten. Daarom moet er snel een streep door de plannen, vinden Martine Goedegebuure, Jan Twigt en Wim Schippers.

Erik van Leeuwen

De drie weten zich in hun verzet tegen het fonds gesteund door negentig bedrijven, waarvan 75 uit Nieuwerkerk, zes uit Moordrecht, vier uit Moerkapelle en acht uit Zevenhuizen. “Dit zijn alleen de bedrijven die wij zelf benaderd hebben”, benadrukt Jan Twigt, die vermoedt dat veel meer ondernemers het fonds niet zien zitten.

Het bestuur van de Nieuwerkerkse ondernemersvereniging VION, dat voor dinsdag een extra ledenvergadering inlaste, is trekker van het ondernemersfonds. Alle bedrijven met onroerend goed betalen daarin een financiële bijdrage gebaseerd op de Woz-waarde van hun bezit. Om het fonds ingevoerd te krijgen, moet de gemeenteraad ja zeggen.

‘Verkapte belastingverhoging’
De initiatiefnemers zeggen dat door het ondernemersfonds het vestigingsklimaat kan worden verbeterd.

Twigt, Goedegebuure (van Bos Nieuwerkerk) en vastgoedondernemer Schippers trekken dat zwaar in twijfel. “Het fonds is een verkapte belastingverhoging”, zegt Twigt. “Ondernemers met veel onroerend goed worden onevenredig aangeslagen. Daarnaast beperkt het fonds de bewegingsruimte van de ondernemer. Wij vinden bovendien dat het fonds er niet moet zijn voor verbetering van infrastructuur rond bedrijventerreinen. Dat is een taak van de overheid.”

“We zijn voor samenwerking”, vervolgt Goedegebuure, “maar we geloven niet dat het ondernemersfonds daar het juiste instrument voor is. Waarom een extra fte van 65.000 euro creëren als dat niet nodig is? Bedrijven in Zuidplas hebben genoeg kennis en expertise in huis om vraagstukken op te lossen. Op De Hooge Veenen hebben we een KVO, een Keurmerk Veilig Ondernemen, als een soort opstapje naar een BIZ.” 

Zo’n Bijzondere Investerings Zone is volgens Schippers een veel beter instrument. “Het gaat om bedrijventerreinen waar iedereen dezelfde belangen heeft en de bijdrage gezamenlijk is bepaald.” 

Meer berichten