Zuidplas discussieert volgende week over de Transitievisie Warmte.
Zuidplas discussieert volgende week over de Transitievisie Warmte. Foto: Gerd Altmann/Pixabay

Duurzame warmte als eerste in Moerkapelle en Nieuwerkerk

Algemeen 639 keer gelezen

Zuidplas - De gemeenteraad discussieert volgende week over de Transitievisie Warmte, waarin staat hoe de gemeente over wil gaan naar duurzame warmte in de dorpen van Zuidplas. De Nieuwerkerkse wijk Esse Hoog en het dorp Moerkapelle zijn de eerste plekken in Zuidplas waar de komende drie jaar de mogelijkheden verkend gaan worden.

De 856 woningen in de wijk Esse Hoog komen in aanmerking voor verwarming via een bodemwarmtepomp. Tegelijk met het onderzoek in Esse Hoog, wordt de aanleg van een warmtenet voor heel Nieuwerkerk onderzocht. Het eerste mag het laatste niet ‘bijten’.

In Moerkapelle noemt de gemeente de realisatie van een warmtenet in de kom van het dorp ‘kansrijk’. Op dit moment wordt onderzocht of restwarmte uit de Rotterdamse haven, via een aantakking op een transportleiding in de buurt, voor 1880 Moerkapelse woningen en 225 andere gebouwen gas als verwarmingsbron kan vervangen.

Het draagvlak onder bewoners om aan de slag te gaan met de warmtetransitie heeft nog aandacht nodig, zo staat in de visie.

Na 2025 komt Zevenhuizen in beeld om aangesloten te worden op de warmte vanuit het havengebied of op aardwarmte. In Nieuwerkerk zullen in de tien jaren tot 2035 de woningen in de Bomenbuurt, de Dalen en Velden in Dorrestein waarschijnlijk als eerste worden aangesloten op het warmtenet dat er dan mogelijk ligt.

Geothermie in Moordrecht
Moordrecht is pas na 2035 aan de beurt voor het starten van verkenningen. Voor de 3400 woningen in het dorp is als bron voor verwarming met hoge temperatuur alleen geothermie in beeld. Aquathermie is een andere mogelijkheid, maar niet alle woningen in Moordrecht zijn al geschikt om aangesloten te worden op zo’n bron met een lagere aanlevertemperatuur.

Oud Verlaat en Ver-Hitland krijgen geen collectieve voorzieningen, zoals een grootschalig warmtenet. De buurtschappen worden, net als verspreid staande woningen en kleine woningconcentraties buiten de dorpen, pas na 2040 van het aardgas afgekoppeld.

De zogenoemde warmtetransitie volgt op afspraken die overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen gemaakt hebben in het Klimaatakkoord, met als doel de uitstoot van broeikasgassen in 2050 terug te brengen tot nagenoeg nul.