Logo hartvanzuidplas.nl
Zuidplas groeit

Veel bedrijvigheid rond en in het Vijfde Dorp

  •   keer gelezen

Zuidplas – Naast achtduizend woningen en allerlei voorzieningen wordt ook de nodige werkgelegenheid gecreëerd rondom en in het Vijfde Dorp. In de nabijheid van het kreekrug-dorp is 65 hectare aan nieuw bedrijventerrein gepland.

Door Erik van Leeuwen

Er komt ruimte voor bedrijven rondom het gebied van de Gouweknoop in de oksel van de A12 en de A20. Hier moeten de bestaande bedrijventerreinen Doelwijk en Gouwepark worden uitgebreid. De bereikbaarheid en ontsluiting van dit gebied geeft volgens de gemeente interessante mogelijkheden voor bestaande en nieuwe ondernemers.

De nieuwe bedrijventerreinen moeten ruimte bieden voor vervanging en verplaatsing van bestaande bedrijven, maar ook voor nieuwe bedrijven en werkgelegenheid voor het nieuwe dorp. Ambitie is daarbij een circulaire economie, waarin stromen van materialen, energie en water zoveel mogelijk gesloten worden.

Voor Gouwepark II wordt ingezet op een regulier-gemengd bedrijventerrein, waarin een uiteenlopende doelgroep van bedrijven uit Zuidplas en omliggende gemeenten zich kan vestigen. Het gaat om kleine en middelgrote bedrijven in de industrie, agrifood, handel en logistiek, bouw en reparatie, en dienstverlening. Het moet een bedrijventerrein worden met vooral een lokale en regionale functie.

In Doelwijk II wordt ruimte geboden aan bedrijven met ‘een milieugebruiksruimte’. Het zijn bedrijven die op hun bestaande locatie niet kunnen groeien en/of ervoor kiezen om zich in Midden-Holland te vestigen vanwege de groeipotentie. Het terrein krijgt een regionale en bovenregionale functie.

In het dorp zelf komt ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, zoals werken aan huis en op de erven langs de linten. Daarmee wordt ingespeeld op de flexibele arbeidsmarkt en het toenemende aantal zzp’ers en thuiswerkers. Zuidplas heeft nu 2200 zzp’ers. Er zijn plannen voor een verzamelgebouw voor start-ups en levendige ontmoetings- en vergaderplekken in het dorpscentrum.

Daarnaast blijkt uit het masterplan dat er in de Groene Schakel kansen worden geboden aan bestaande en nieuwe ondernemers en agrariërs door nieuwe verdienmodellen.

In het verleden is het gebied ten noorden van de A12 aangewezen als concentratiegebied voor glastuinbouw. In de nieuwe plannen van de gemeente is dat onveranderd. Hierbij wordt ingezet op verduurzaming en modernisering van het gebied, waarbij bereikbaarheid ook een belangrijk punt van aandacht is.

Deze productie is mede mogelijk dankzij een bijdrage van de provincie Zuid-Holland.
Samenwerkingspartners in deze serie zijn Hart van Holland, nieuwswebsite Gouwe IJssel Nieuws en Matimotion - luchtfoto’s en video’s.

Meer berichten