Logo hartvanzuidplas.nl
Wind als energiebron kan door de druk op de energiemarkt en geopolitieke ontwikkelingen niet bij voorbaat meer worden uitgesloten. (foto: Pixabay)
Wind als energiebron kan door de druk op de energiemarkt en geopolitieke ontwikkelingen niet bij voorbaat meer worden uitgesloten. (foto: Pixabay) (Pixabay)

Ban op windmolens opgeheven

  •   keer gelezen

Zuidplas - Het politieke sentiment over windmolens in Zuidplas is aan het veranderen. Door de druk op de energiemarkt kan het zomaar zijn dat windenergie in de toekomst hard nodig is om de stroomvoorziening op peil te houden.

Wie op de N219 richting de A12 of A20 rijdt, ziet ze in de verte schitteren: de windmolens van onze buren. Net over de grens heeft Waddinxveen er vier staan en Zuidplas mag ‘meegenieten’ van wat veel inwoners als horizonvervuiling zien. Wie een huis gaat huren of kopen in het nieuwe Vijfde Dorp van Zuidplas, heeft straks hoogstwaarschijnlijk vanuit de slaapkamer uitzicht op de windturbines.

Geen windmolens op het eigen grondgebied, was lang het motto van Zuidplas. De weerzin tegen windturbines kwam zelfs tot uiting in een officiële ban; bij de vorige coalitievorming in 2018 spraken coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie/SGP af dat er tot 2022 geen windmolens zouden komen. Nieuw Elan Zuidplas (NEZ) steunde die ban. De andere partijen, D66, SP en PvdA/GroenLinks, vonden de ban wat te ver gaan, maar waren zeker geen voorstander van reusachtige turbines die in Zuidplas energie opwekken.

De druk op de energiemarkt en geopolitieke ontwikkelingen hebben er echter voor gezorgd dat ook Zuidplas in de toekomst een andere koers zal moeten varen, waarbij wind als duurzame energiebron niet bij voorbaat meer kan worden uitgesloten. Er is weliswaar geen hele draai in de lokale politiek zichtbaar, maar wel een nuancering. “Wat moet, dat moet”, zegt VVD-woordvoerder Ferry van Wijnen over de energieopwekking. En dat is ook precies wat andere politieke kopstukken erover zeggen. “Liever geen windmolens, tenzij”, omschrijft Cock van der Spek het standpunt van ChristenUnie/SGP. “Als de energievoorziening van onze inwoners en bedrijven in gevaar komt, is alles bespreekbaar.”
Van Wijnen maakte ook duidelijk waar de prioriteiten van de VVD liggen. Energie opwekken moet volgens hem via zon op dak, indien nodig met zonnevelden en als laatste met windenergie. De belangrijkste eerste stap nu is volgens de VVD besparen.
“Het is een kwestie van afwegingen maken”, vindt CDA-fractievoorzitter Benno de Ruiter. “Als we het niet nodig hebben waarom zouden we dan windenergie gaan gebruiken? Maar je moet ook kijken wat dat tot gevolg heeft voor zonne-energie. Als dat betekent dat je zesduizend vierkante meter land met zonnepanelen vol moet leggen, vraagt dat om een afweging.”
Frans Klovert (D66) vindt het in elk geval belangrijk dat er onder de bevolking een breed draagvlak is. “Zonder dat wordt het een lastig verhaal.”
Daarom ook is Serena Rodenburg er voorstander van om inwoners te laten meeprofiteren van de opbrengst van de energie die door windmolens wordt geproduceerd. “Ik weet zeker dat dát het draagvlak vergroot.” Het SP-raadslid is niet per se tegen windenergie, maar ze vindt wel dat er goed gekeken moet worden waar wat kan. Dat vindt ook PvdA/GroenLinks, dat vorig jaar nog pleitte voor windmolens langs de infrastructuur. “Zolang je niemand tot last bent, moet dat geen probleem zijn”, reageert Denise Leliënhof.
Rodenburg: “Geluidsoverlast, slagschaduw, dat moet je voor je inwoners niet willen.” Daarom is zij van mening dat er ook andere opties de revue moeten passeren. “Je hebt tegenwoordig van die windwokkels. Als je ze op een leuke plek zet en laat beschilderen, maak je er nog een kunstobject van.”
NEZ-voorman Paul van Drenth vindt dat de landelijke overheid bij de energievoorziening het voortouw moet nemen. Hij vindt de Regionale Energie Strategie, waarin de regio Midden-Holland zelf maatregelen moet nemen om aan een opgave te voldoen, een ‘onding’. “We zijn allemaal onze eigen koninkrijkjes aan het organiseren. Dat hele RES-proces is een lachertje. Zet in op innovaties en rol die landelijk uit.” (Erik van Leeuwen)

Meer berichten