Logo hartvanzuidplas.nl
(foto: pr)
(foto: pr)

Zuid-Hollandse lucht weer schoner

  •   keer gelezen

Regio - Voor het elfde jaar op rij is de lucht in Zuid-Holland schoner geworden. Dat blijkt volgens de provincie uit de Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2022. De luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke, Europese normen. Toch zet de provincie de komende jaren in op verdere verbetering.

Al jaren verbetert de luchtkwaliteit in Zuid-Holland geleidelijk, ook in 2020 weer, zo blijkt uit de gegevens die zijn verzameld door het RIVM en DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit komt onder andere doordat wegverkeer schoner is geworden en er betere technieken zijn om uitstoot van industrie te beperken. De provincie draagt hier onder andere aan bij door vergunningen voor uitstoot verder aan te scherpen en luchtkwaliteit mee te nemen bij inkoop en aanbestedingen, projecten voor schone binnenvaart te steunen, nieuwe woningen te plannen rond hoogwaardig openbaar vervoer en op steeds meer trajecten zero-emissiebussen in te zetten.
De inspanningen van de provincie op het gebied van de energietransitie en duurzame mobiliteit hebben ook een gunstig effect, omdat ze bijdragen aan een reductie van de verbranding van fossiele brandstoffen. Daarbij blijken de twee lockdowns in het voor- en najaar van 2020 een positief effect te hebben op de luchtkwaliteit, doordat reisbewegingen werden beperkt. De verbetering is echter niet volledig veroorzaakt door de lockdowns.

De provincie neemt samen met het Rijk, andere provincies en verschillende gemeenten deel aan het Schone Lucht Akkoord (SLA). Daarin is afgesproken in 2030 te voldoen aan de advieswaarden voor luchtkwaliteit uit 2019 van de World Health Organisation.

Het tweede doel is het boeken van een gezondheidswinst van 50 procent ten opzichte van 2016.
Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren ondersteunt de provincie gemeenten bij de acties die zij nemen op het gebied van luchtkwaliteit. De resultaten worden in de gaten gehouden via monitoring door het RIVM, via het officiële meetnet luchtkwaliteit en via metingen die inwoners uitvoeren op verschillende locaties in de provincie.
Ook particulieren kunnen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Door minder hout te stoken bijvoorbeeld wordt minder fijnstof uitgestoten.

Meer berichten