Logo hartvanzuidplas.nl
(illustratie: pixabay)
(illustratie: pixabay)

Ruim 80 miljoen euro subsidie van provincie voor warmtenet

  •   keer gelezen

Regio - De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 15 juni ingestemd met een bijdrage aan het Warmtelinq tracé Rijswijk-Leiden in de vorm van een investeringssubsidie van 81 miljoen euro.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Dit is een belangrijke stap in de realisatie van het warmtetransportnet in Zuid-Holland. Daarmee benutten we de kansen die er liggen voor de gebouwde omgeving en de glastuinbouw en leveren we een grote bijdrage aan de landelijke CO2-reductieopgave.”

De investeringssubsidie is onderdeel van een set aan afspraken tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie en de provincie Zuid-Holland. Als ook Gasunie een positief financieringsbesluit neemt, ondertekenen de partijen een convenant. Hiermee is de warmtelevering aan de Leidse regio geborgd.
Diverse partijen maken intussen werk van de verdere ontwikkeling van een lokaal warmtenetwerk in glastuinbouwgebied Oostland - waar Zuidplas onder valt - en aansluiting daarvan op WarmtelinQ.
Jeannette Baljeu is blij met het besluit van Provinciale Staten: “De klimaatuitdagingen en de huidige geopolitieke ontwikkelingen vergroten de urgentie om dit soort stappen te zetten.” Met WarmtelinQ kan restwarmte uit de Rotterdamse haven worden gebruikt om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen.

Meer berichten