Logo hartvanzuidplas.nl
<p>De parkeernorm per woning wordt teruggebracht. (foto: pixabay)</p>

De parkeernorm per woning wordt teruggebracht. (foto: pixabay)

Autoluwe wijken Vijfde Dorp in beeld

  •   keer gelezen

Zuidplas – De gemeente Zuidplas kijkt voor de ontwikkeling van het Vijfde Dorp ook naar de mogelijkheid van autoluwe wijken. Het onderzoek maakt deel uit van een serie van concepten die moet bijdragen aan duurzame mobiliteit.

Het autoluw maken van gebieden dan wel centra is niet nieuw. Meerdere grotere gemeenten hebben al maatregelen genomen om het auto- en ander gemotoriseerd verkeer terug te brengen.

Dat bij het bouwen van nieuwe wijken op voorhand rekening wordt gehouden met ontmoediging van autoverkeer is wel redelijk nieuw. Zo heeft de gemeente Utrecht onlangs besloten de nieuwe wijk Merwede vrijwel ‘autoloos’ te bouwen. Dat wil zeggen: minder wegen voor de auto, maar ook een veel lagere parkeernorm. Zo kunnen in deze wijk inwoners straks gebruikmaken van deelvervoer.

De parkeernorm per woning wordt teruggebracht tot 0,3. In veel andere gemeenten wordt een norm gehanteerd van 1,8, in Zuidplas ligt de norm iets lager.

De commissie voor milieueffectrapportage heeft in Zuidplas gevraagd de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit te onderzoeken. “Er zijn verschillende concepten/maatregelen die kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de mobiliteit in een gebied”, reageert een woordvoerder van de gemeente. “Wat daarvoor onder andere nodig is, is dat lopen, fietsen en OV-gebruik zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt. Een manier om dat te bereiken is bijvoorbeeld het autoluw maken van wijken en centra.”

Het op centrale plekken laten parkeren van auto’s kan ruimte maken voor ander verkeersgebruik en zorgen dat mensen daardoor eerder bijvoorbeeld voor de fiets kiezen dan voor de auto.

Op basis van de effectanalyse van de alternatieven en een nadere uitwerking van de mobiliteitsconcepten voor het Vijfde Dorp, wordt uiteindelijk een keuze gemaakt over de maatregelen die voor het Vijfde Dorp worden toegepast, zegt de gemeente.

Zuidplas is momenteel druk met het vaststellen van een mobiliteitsplan voor het gehele gebied rondom het Vijfde Dorp. Deze weken voert verkeersbureau Bokwold in opdracht van de gemeente op negentien locaties verkeerstellingen uit. Met deze tellingen wordt de huidige verkeerssituatie in het middengebied in beeld gebracht. 

Bij de meting van het aantal verkeersbewegingen, wordt gebruik gemaakt van een ‘telslang’. Deze telslang zorgt ervoor dat elk voertuig kan worden geteld en dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen fiets, personenauto en vrachtwagen.

De verkeersmeting wordt twee weken lang uitgevoerd waardoor een goed beeld kan worden verkregen over het verkeer in de week en in het weekeinde, in de ochtend en in de nacht. Het gaat om een nulmeting, die als basis zal fungeren voor volgende metingen die periodiek zullen worden gedaan. Aan de hand van die bevindingen kunnen effecten worden geconstateerd, die aanleiding kunnen zijn om infrastructurele maatregelen te nemen.
De verkeersmeting duurt nog tot en met komende zaterdag.
(Erik van Leeuwen)

Meer berichten