Logo hartvanzuidplas.nl
Zevenhuizen is de grootste groeier. Het aantal inwoners neemt met 42 procent toe.
Zevenhuizen is de grootste groeier. Het aantal inwoners neemt met 42 procent toe.

Bouwlustig Zuidplas groeit naar 67.000 inwoners in 2050

  •   keer gelezen

Zuidplas – De grote woningbouwontwikkeling in Zuidplas stuwt het inwonertal de komende decennia fors op. Zuidplas telt volgens een berekening van bureau Primos in 2050 67.000 inwoners, wat neerkomt op een groei van 46,7 procent.

De stijging heeft alles te maken met de expansiedrift van Zuidplas, dat in 2010 ontstond uit de toenmalige gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle en als doel had een grote woningopave te realiseren.

In alle dorpen wordt volop gebouwd. In Zevenhuizen is Koningskwartier in aanbouw, in Nieuwerkerk Esse Zoom, in Moordrecht De Brinkhorst, terwijl voor fase 3 van De Jonge Veenen in Moerkapelle voorbereidingen worden getroffen.

Met de komst van de Swanladriehoek in Zevenhuizen en het Vijfde Dorp zal het bouwtempo de komende jaren flink worden opgeschroefd. Vorig jaar bedroeg de productie nog 280 woningen, dit jaar zijn het er 350. De grootste stap wordt voor 2023 verwacht, als 825 woningen moeten worden opgeleverd. In 2024 valt het aantal even terug tot 489, maar in 2025 stijgt de productie tot recordhoogte: 1308 woningen. Vanaf 2026 is de verwachting dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen redelijk stabiel blijft: 892, 870, 827, 803 en 704 in 2030. Na 2030 verwacht men nog 4600 nieuwe woningen te bouwen, waarvan 3800 in het Vijfde Dorp.
In totaal gaat het om 11.956 woningen.

Buiten het Vijfde Dorp worden tot 2030 bijna 2900 woningen gebouwd. De meeste daarvan komen in Zevenhuizen, met de afronding van het Koningskwartier, de bouw op sportpark Van ‘t Verlaat en in de Swanladriehoek. Het gaat om ruim 1500 woningen. Zevenhuizen groeit daardoor met 42 procent; het inwonertal gaat naar ruim twaalfduizend. Moerkapelle groeit met fase 3 en 4 van De Jonge Veenen met een kleine 27 procent. Voor Moordrecht blijft de groei beperkt tot 10 procent. Nieuwerkerk heeft na Esse Zoom geen grote projecten meer op de rol staan tot 2030. De groei blijft daardoor steken op vijf procent. (Erik van Leeuwen) 

Meer berichten