(foto: Google Streetview)
(foto: Google Streetview)

‘Creatief’ supermarktvoorstel in de maak

Algemeen 1.422 keer gelezen

Zevenhuizen – De eventuele komst van een tweede supermarkt in Zevenhuizen mag geen andere toekomstige ontwikkelingen in het dorp in de weg staan. Dat zei wethouder Frans Klovert vorige week in een commissievergadering waarbij het gebiedspaspoort van Zevenhuizen werd besproken.

Het gebiedspaspoort moet een blauwdruk worden voor toekomstige planontwikkeling in Zevenhuizen tot 2040. Het gaat daarbij om plannen op grote lijnen. Onderdeel daarvan is echter ook dat locaties worden aangewezen als zogenaamde ‘transformatiegebieden’, plekken die de potentie hebben in de nabije toekomst van functie te veranderen. Het afvalbrengstation en het Nijverheidscentrum worden veel genoemd. Ook een locatie voor een eventuele tweede supermarkt zal een plek krijgen in het gebiedspaspoort. Momenteel wordt een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid. Eind van dit jaar wordt een voorstel van het college verwacht. Vooral de VVD houdt de druk hoog en rekent op een besluit dit jaar.
Wethouder Frans Klovert (D66) liet weten dat het college broedt op een ‘creatieve’ oplossing. De provincie is geen voorstander van detailhandel buiten dorpscentra en dat bemoeilijkt een locatie op een andere plek in het dorp. Bovendien, zo gaf hij aan, wil het college kijken naar het grotere plaatje. “We willen voorkomen dat we met één ontwikkeling andere toekomstige ontwikkelingen blokkeren.” Het college lijkt daarmee aan te sturen op een tijdelijke locatie van de tweede supermarkt.

Voor het gebiedspaspoort had de gemeente in Zevenhuizen negenhonderd individuele contactmomenten met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en maatschappelijke organisaties. De belanghebbenden werd gevraagd input te geven op de vraag hoe Zevenhuizen er in de toekomst uit moet zien. Met zogenaamde ‘smaakmakers’ - Zevenhuizenaren die actief mee willen denken - worden nu bijeenkomsten gehouden waarbij verschillende thema’s worden besproken.
Uit de contactmomenten kwam een top drie naar voren van wat Zevenhuizenaren belangrijk vinden: wonen, voorzieningen en het dorpse karakter. Driekwart van de ondervraagden wil in de toekomst graag in het dorp blijven wonen en ziet daar voor hun kinderen ook een toekomst. Uit de resultaten kwam ook dat Zevenhuizenaren hechten aan het dorpse karakter en prijs stellen op voorzieningen zoals dorpshuis Swanla.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad zich begin volgend jaar buigt over het gebiedspaspoort en wat dat betekent voor het Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO). “Het wil niet zeggen dat we straks helemaal los gaan in Zevenhuizen. De uitgaven moeten in verhouding staan met die van de andere dorpen.” De gemeente is onlangs begonnen in Moerkapelle met het gebiedspaspoort. Volgend jaar wordt gestart met Moordrecht en Nieuwerkerk. De toekomstvisies worden bezien in samenhang met de ontwikkeling van het Vijfde Dorp. (Erik van Leeuwen)