(foto: Pixabay)
(foto: Pixabay)

‘RTHA moet binnen kader vergunning blijven’

Algemeen

Regio - De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft Rotterdam The Hague Airport (RTHA) op 12 september gewaarschuwd te zullen gaan handhaven als de geluidbelasting eind oktober niet onder de grenswaarde voor het afgelopen jaar blijkt te zijn gebleven.

De waarschuwing komt nadat de luchthaven het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 7 september zelf informeerde dat er sprake is van een dreigende overschrijding van de grenswaarden voor geluid rondom de luchthaven voor het gebruiksjaar 2021-2022. Dat jaar loopt tot 31 oktober.

RTHA wil nu voorkomen dat de grenswaarden daadwerkelijk worden overschreden. De luchthaven stelt dat een deel van de mogelijke overschrijding kan worden verklaard door een sterke groei van het luchtverkeer van de trauma- en politiehelikopter in de afgelopen jaren.

Vooruitlopend op een nieuw luchthavenbesluit - dat er binnen enkele jaren moet zijn - vraagt RTHA om de zogenoemde geluidsruimte voor de trauma- en politiehelikopter nu al te scheiden van de rest, omdat de luchthaven zelf geen instrumenten ziet om te sturen op de omvang van spoedeisende hulpverlening en politietaken. In de Luchtvaartnota 2020-2050 is al aangekondigd dat die aparte gebruiksruimte er op den duur komt.

Het ministerie heeft op 12 september aan de luchthaven meegedeeld dat ze niet tegemoetkomt aan de wens om te anticiperen op het vast te stellen Luchthavenbesluit. De gebruiksruimte kan nu volgens het ministerie niet worden gesplitst en dat betekent dat niet wordt afgezien van handhaving. ‘Het is aan de luchthaven en de gebruikers om binnen de kaders van de huidige vergunning, de Omzettingsregeling Rotterdam uit 2013, te blijven. Die kaders zijn onder andere opgesteld ter bescherming van de omgeving’, zo staat in de brief.

RTHA heeft het signaal over de hulpdiensten ook gestuurd aan de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid en gevraagd om bij te dragen aan een oplossing voor de dreigende overschrijding.

De drie ministeries gaan overleggen over het gebruik van RTHA door de operationele diensten. RTHA en haar gebruikers (waaronder de operationele diensten die gaan over spoedeisende hulpverlening en politietaken) moeten nu volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerst overschrijding van de norm voorkomen.