Afbeelding
Luc Hoogenstein/Wikimedia Commons (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl)

In Moordrecht meeste rivierkreeften geteld

Algemeen 3.017 keer gelezen

Regio - Bij de jaarlijkse kreeftenmonitoring zijn in Schieland dit jaar op meer plekken en in een groter gebied Amerikaanse rivierkreeften aangetroffen dan in 2020 en 2021. De grootste aantallen werden aangetroffen in Moordrecht. 

Dit blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van uitheemse rivierkreeften, dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard sinds 2020 jaarlijks uitvoert. De verandering is vooral aan de noordkant van het gebied en gaat om kleine aantallen. In de Krimpenerwaard is de situatie vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

Dit jaar zijn 114 locaties onderzocht; 49 in Schieland en 65 in de Krimpenerwaard. De onderzoekslocaties zijn dezelfde locaties waar het hoogheemraadschap elk jaar de aanwezigheid van waterplanten onderzoekt. Voor de kreeftenmonitoring worden op elke locatie twaalf kreeftenkorven met aas geplaatst. Na een nacht worden de korven geleegd, om per soort de kreeften te tellen en te meten. Dit jaar werden op de meeste locaties tien tot veertig kreeften gevonden.

Rode kreeften
In het derde achtereenvolgende onderzoeksjaar troffen de onderzoekers weer vooral rode Amerikaanse rivierkreeften aan. Op een aantal onderzoekslocaties kwam ook de gevlekte en/of de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft voor. De geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, die in 2020 op twee locaties voorkwam, is dit jaar niet waargenomen in het onderzoeksgebied.

”De onderzoeksresultaten bevestigen dat in een groot deel van ons gebied Amerikaanse rivierkreeften leven. Dat is zorgelijk, want de dieren zorgen voor overlast en schade, met name voor boeren in de Krimpenerwaard”, stelt hoogheemraad Agnes van Zoelen. “De kreeften graven gangen en holen, waardoor oevers verzwakken, afbrokkelen en er meer bagger ontstaat. Ook eten ze veel kleine waterdieren en verknippen waterplanten die voor zuurstof en helder water zorgen. Dit alles leidt tot achteruitgang van de waterkwaliteit en biodiversiteit en tot extra kosten voor baggeren en het herstellen van oevers.”

Wegvangproef
Om het ontstaan van kale onderwaterwoestijnen te voorkomen voert het hoogheemraadschap sinds vorig jaar een meerjarige proef uit in de Krimpenerwaard. Daarmee onderzoekt het de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid van het intensief wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften.