De sturing van de verkeerslichten op de N219/A12 wordt geoptimaliseerd. (archieffoto: Erik van Leeuwen)
De sturing van de verkeerslichten op de N219/A12 wordt geoptimaliseerd. (archieffoto: Erik van Leeuwen)

Doorrijden na(ar) Vijfde Dorp

Algemeen 826 keer gelezen

Zuidplas – Gemeente Zuidplas heeft met de provincie en andere overheden een groot pakket aan maatregelen klaarliggen om het verkeer na de bouw van het Vijfde Dorp door te laten stromen. Dat bleek vorige week bij de presentatie van verkenningen en studies.

De gemeente zet voor de mobiliteit in het gebied in op meerdere fronten. Voor het autoverkeer zit er een groot aantal maatregelen en aanpassingen in de pen. Rond het Vijfde Dorp moet een ringweg komen met drie ontsluitingswegen. Op deze ringweg gaat een snelheidslimiet van vijftig kilometer gelden.

Er komt een aanpassing aan de Middelweg bij Moordrecht en de kruising N219/Zuidelijke Dwarsweg wordt voor auto’s afgesloten. Hier mag alleen nog bestemmingsverkeer komen en voor fietsers komt er een ongelijkvloerse kruising.

Buiten het Vijfde Dorp worden ook de nodige maatregelen genomen om een goede doorstroming te garanderen. Zo komen er turborotondes aan de A20/N219 naar verkeerslichten, wordt de invoegstrook naar de A12 richting Den Haag verlengd en wordt de sturing van de verkeerslichten op de N219/A12 geoptimaliseerd. Dat geldt ook voor de N456/N219. Bij het kruispunt ’t Weegje wordt de rotonde vervangen door verkeerslichten en dat gebeurt ook bij de rotonde bij Westergouwe.

De N457 wordt verdubbeld naar twee keer twee rijbanen. Of de situatie bij de entree van Zevenhuizen zo blijft zoals deze nu is, is nog onderwerp van gesprek. Het is nog een punt van discussie of de rotonde plaatsmaakt voor een kruising met verkeerslichten.

In het Vijfde Dorp zelf wordt nadrukkelijk gekeken naar autoluwe zones. Parkeren zal plaatsvinden op enige afstand van de woning en de fiets moet binnen het dorp sneller zijn dan de auto. Ook wordt ingezet op vijftien procent ‘mobiele verschuiving’ (mobile shift).

Eerst was dat nog vijf procent. Deze reductie moet plaatsvinden door een fijnmazig fietsnetwerk, deelmobiliteit en een hogere frequentie openbaar vervoer. In het verkeersalternatief wordt ook gesproken over twee nieuwe treinstations. Het was al bekend dat er een lobby gaande is voor een station bij Westergouwe, maar een station rond Doelwijk is nieuw. Insiders melden dat de komst van de stations iets van de lange adem is.

Of al deze plannen worden gerealiseerd hangt af van de keuze die het college binnenkort maakt voor het voorkeursalternatief. Dit is een samenstelling van verschillende onderdelen: mobiliteit, klimaat, duurzaamheid en de groene schakel.

De bevindingen die vorige week werden gepresenteerd, zijn gebaseerd op het maximumalternatief, waarbij ‘de hoek van de velden’ werd opgezocht. Zo werd er op het gebied van klimaat een dijkdoorbraak nagebootst, waarbij waterkeringen buiten werking waren en er een grote bui viel in het middengebied van de Zuidplaspolder.

De inzet is dat het overvloedige water op een veilige plek opgevangen kan worden en dat het Vijfde Dorp, met achtduizend woningen, niet overstroomt. Op het gebied van duurzaamheid is inmiddels duidelijk dat het Vijfde Dorp niet alleen door zonne-energie energieneutraal kan worden gemaakt.

Uit berekeningen blijkt dat twintig hectare zon te weinig is. Daardoor lijkt het gebruik van windenergie onvermijdelijk. Het gaat om maximaal vier windmolens met een hoogte van 250 meter (drie) en 150 meter (één). Daarnaast zal ook nadrukkelijk gekeken worden naar de toekomstige bewoners om energie op te wekken, met maximale isolatie en zonnepanelen op het dak of geïntegreerde zonnecellen in dakpannen.

Het projectteam van de gemeente brengt binnenkort met college en raad een werkbezoek aan drie plaatsen. In Swifterbant, Biddinghuizen en Rijswijk wordt gekeken naar innovatieve maatregelen op het gebied van duurzaamheid.

Voor een aantal regionale verkeersmaatregelen is geld toegezegd door de provincie en gemeente Gouda. 
(Erik van Leeuwen)