(foto: Pixabay)
(foto: Pixabay)

Zuidplas teleurgesteld over resultaat participatie RTHA

Algemeen 247 keer gelezen

Rotterdam - Deelnemers aan het participatietraject van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) - ter voorbereiding van de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit - hebben vorige week het eindproduct van dat traject (EPP) overhandigd aan de luchthavendirectie.

De luchthaven start nu met de formele aanvraag voor een Luchthavenbesluit bij de minister.

Burgemeester en wethouders van Zuidplas hebben alle deelnemers aan het proces laten weten dat de gesprekken met participanten nuttig zijn geweest. 

‘In die zin dat er meer inzicht en begrip is ontstaan in elkaars belangen en standpunten, en dat er over bepaalde deelonderwerpen overeenstemming is bereikt.’

Tevreden is het college echter niet: ‘Ondanks deze positieve noot, overheerst bij het opmaken van de balans een gevoel van teleurstelling.’
In het nieuwe Luchthavenbesluit komt onder andere het aantal vluchten te staan dat RTHA mag uitvoeren.

RTHA startte het participatietraject in 2020, omdat het ‘met het oog op regionaal draagvlak en betere besluiten, tijdig belangen, meningen en feiten op tafel wil krijgen en tot goede afwegingen wil komen met alle betrokkenen’.

Behalve het college van Zuidplas, zijn ook de Provinciale Staten van Zuid-Holland, de gemeenteraad van Rotterdam en bewonersgroepen in diverse dorpen en steden ontevreden over de manier waarop tijdens het traject is omgegaan met de belangen van omwonenden. Zij zijn niet goed gehoord, zo luidt hun oordeel.

Inspraak van de belanghebbenden had tot overeenstemming moeten leiden over een zogenoemd voorkeursscenario voor de aanvraag van het Luchthavenbesluit. Die overeenstemming is er niet gekomen. Meningsverschillen zijn er volgens het college van Zuidplas vooral over openingstijden van de luchthaven, vertraagde vluchten en een voorstel voor een groeiverdienmodel.

Het college van Zuidplas heeft bij de luchthaven een reflectie ingediend. Daarin zijn als grootste pijnpunten opgenomen dat de inbreng van bewoners niet tot zijn recht is gekomen en dat er tijdens het participatietraject nauwelijks informatie beschikbaar was over de effecten van diverse voorstellen die op tafel lagen.

Ook wijzen burgemeester en wethouders erop dat zij bepaalde berekeningen pas erg laat hebben ontvangen - op 28 oktober - en zij mogelijke gevolgen voor het westelijk deel van Zevenhuizen nog niet goed hebben kunnen bekijken.

‘Vooralsnog nemen we aan dat de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de gemeente Zuidplas niet wordt belemmerd. We blijven dit belang nauwlettend in de gaten houden’, schrijft het college.

Stille vliegtuigen
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) noemt het eindproduct van het participatietraject (EPP) een ‘directe aanval op de leefbaarheid voor omwonenden’. RTHA zou bijna 98.000 vluchten per jaar willen gaan uitvoeren; volgens BTV een verdubbeling van het aantal vluchten ten opzichte van 2019.

‘Dus gemiddeld 268 vliegtuigen per dag. Over achttien openingsuren zijn dit gemiddeld vijftien vliegtuigen per uur, ofwel iedere vier minuten een vliegtuig.’

In het groeiverdienmodel van RTHA spelen zogenoemde stille vliegtuigen een belangrijke rol. De luchthaven claimt daarmee minder overlast te creëren en vindt dat er daarom meer vliegtuigen mogen komen. BTV spreekt van een ‘rekentruc’.

Zienswijzen
RTHA zegt in 2023 de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit voor te bereiden. CEO Wilma van Dijk: ‘Daar waar overeenstemming ontbreekt, zullen wij een geïnformeerde afweging maken.’

Documenten die worden opgesteld, zoals een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), een milieueffectrapport en het ontwerp-Luchthavenbesluit, worden ter inzage gelegd en staan dan open voor de indiening van zienswijzen.