Afbeelding

‘Geen regels verdeling koopwoningen’

Algemeen 601 keer gelezen

Zuidplas - Het college heeft grote twijfels of het regels moet opleggen bij de verkoop van woningen tot een prijs van 355.000 euro. Dat zei wethouder Jan Willem Schuurman in aanloop naar een nieuwe huisvestingsverordening voor de gemeente Zuidplas.

In de verordening zijn de spelregels opgenomen voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Omdat er in de Tweede Kamer wordt gewerkt aan verruiming, wordt het in de toekomst ook mogelijk om goedkope koop in de verordening op te nemen.

Daarmee zou de gemeente een extra instrument in handen krijgen om voorrang te geven aan eigen inwoners. Wethouder Schuurman liet vorige week weten dat het college twijfelt over deze ingrijpende maatregel.

“Het zou een grote inbreuk plegen op het eigendomsrecht. Het beperkt de huizenbezitter bij de verkoop van zijn woning.” Hoe het college over nieuwbouwwoningen denkt, is niet bekend.

De nieuwe wet die eraan komt, geeft de gemeente in elk geval de mogelijkheid om bij de verdeling meer sociale woningen toe te wijzen aan eigen inwoners. Nu ligt dat percentage op 25 procent en dat wordt verdubbeld. 

Uit een evaluatie blijkt dat 66 procent van de beschikbaar gekomen woningen in 2021 aan inwoners van Zuidplas zijn toegewezen. Van de actief woningzoekenden komt 82 procent van buiten Zuidplas. Het gaat vooral om mensen uit Gouda, Capelle en Rotterdam. Uit een analyse blijkt dat inwoners van Zuidplas minder snel een woning afwijzen.

In 2021 kwamen 209 sociale woningen vrij. De gemiddelde zoektijd was twaalf maanden; een lichte stijging van de zoekduur. De slaagkans is gedaald, door de toename van het aantal woningzoekenden en daling van de mutatiegraad (verhuizingen).

Het verschil in slaagkans tussen doelgroepen is groot. Jongeren tot en met 29 jaar hebben een slaagkans van 2 procent. Voor 55-plussers is die vijftien procent, voor wie ouder is dan 75 36 procent. Dat heeft te maken met de wijze van beoordeling: in de regio wordt de systematiek van de B/L-score gehanteerd: B staat voor bewoningsduur en L voor leeftijd.

Bovendien zoeken veel meer jongeren dan ouderen een woning. Het college is bezig met een schaarste-onderzoek. Aan de hand van de uitkomsten kan er beter en passend worden gebouwd.

In de nieuwe huisvestingsverordening komt ook te staan hoe de doorstroming kan worden versoepeld, met bijvoorbeeld financiële prikkels. Om sneller voldoende betaalbare woningen te hebben, kijkt het college naar flexwoningen. (Erik van Leeuwen)