Groeneweg en de tennisclub moeten naar de Swanladriehoek om ruimte te maken voor nieuwbouw. (foto: archief HvH)
Groeneweg en de tennisclub moeten naar de Swanladriehoek om ruimte te maken voor nieuwbouw. (foto: archief HvH)

Raad van State gaat deel woningbouwplan Zevenhuizen hoogstwaarschijnlijk schorsen

Algemeen 1.160 keer gelezen

Den Haag/Zevenhuizen – Het bestemmingsplan voor ruim 350 woningen in het project Van ’t Verlaat en Leliestraat zal vermoedelijk gedeeltelijk worden geschorst. De voorzitter van de Raad van State maakte dit vandaag bekend tijdens een spoedzitting. Een aantal woningen staat op te korte afstand van een bedrijfsterrein. Beoordeeld moet worden of woningbouw daar toch mogelijk is. Die beoordeling komt over circa een jaar. 

De eigenaar van dit terrein vroeg de Raad het bestemmingsplan intussen te schorsen, omdat zijn bedrijfsvoering in gevaar komt met woningen op te korte afstand. Volgens deskundigen van de gemeente moet woningbouw op die afstand geen probleem zijn. Maar de raadsvoorzitter zette bij dit standpunt grote vraagtekens.
Een gemeentewoordvoerder zei ook te willen wachten met de bouw totdat de Raad definitief oordeelt over het plan. De raadsvoorzitter stelde dat dit te gemakkelijk is. “Ik heb de indruk dat de gemeente zich niet realiseert wat daarvan de gevolgen zijn.”
Er liggen namelijk al bouwaanvragen op tafel bij de gemeente en daarover moet binnen vrij korte termijn worden beslist. Als de Raad het plan nu niet zou schorsen, dan kunnen de vergunningen worden verleend. Die kunnen dan niet meer worden tegengehouden, ook niet als de Raad over een jaar oordeelt dat het bestemmingsplan toch niet deugt.

Schorsingsvoorstel
In dit geval worden er gangbare afstanden tussen bedrijven en woningen gehanteerd tussen 50 en 100 meter. Dat is verschillend voor lawaai en stank. Volgens de deskundigen van de gemeente kunnen die afstanden worden ingekort, zodat de woningen dichterbij kunnen staan. Maar de berekeningen die de gemeente daarvoor op tafel legde, konden de raadsvoorzitter niet overtuigen. Daar zal dus nog aan gesleuteld moeten worden, aldus de raadsvoorzitter. De advocaat van de eigenaar van het bedrijfsterrein gaf een ander beeld van het werk van de deskundigen. “De gemeente probeert zonder motivering onder die 100 meter te duiken.”
Een aantal geplande woningen ligt binnen die afstand en kan dus mogelijk niet worden gebouwd. Maar die woningen staan voorlopig toch nog niet op de planning. De nieuwbouw van zorgcentrum De Zevenster en een aantal aanleunwoningen wordt volgens de raadsvoorzitter niet geraakt bij een schorsing, hoewel woordvoerders van De Zevenster en woningcorporatie Woonpartners daar anders over denken. Zij willen dat de bouw zo snel mogelijk start. Met een schorsing van die 100-meterzone worden volgens de raadsvoorzitter de belangen van alle partijen nu niet echt geschaad. “Dan spaar ik kool en geit.” De uitspraak volgt binnen twee weken. (Adrie van der Wel)