Het restveengebied is een drooggemalen gebied ten noordwesten van Moordrecht. (tekst/foto: Erik van Leeuwen)
Het restveengebied is een drooggemalen gebied ten noordwesten van Moordrecht. (tekst/foto: Erik van Leeuwen) Erik van Leeuwen

Zuidplas geeft gas voor nieuwe invulling van restveengebied

Algemeen 421 keer gelezen

Zuidplas – Als het aan de gemeente Zuidplas ligt, verandert de inrichting van het restveengebied bij Moordrecht in de toekomst drastisch. Het college hoopt dat de ambitieuze plannen, die tot stand moeten komen met de grondeigenaren, gehoor vinden bij de landelijke overheid.

Wethouder Daan de Haas is in zijn kamer op het gemeentehuis opgestaan en naar de kaart van Zuidplas gelopen. “Hierboven in Moerkapelle”, wijst hij naar het noorden van de gemeente. “Hier zitten nog de vitale boeren. Die leveren de helft van de uien en spruitjes die je bij Albert Heijn koopt en aardappelen voor de frietjes van Farm-Frites. Gigantische landerijen liggen daar; het is nog een prachtig akkerbouwgebied.
Als je dan afdaalt op de kaart, kom je via het Rottemerengebied langs het landschap middengebied, waar we een heel dorp gaan bouwen en waarvan wij als raad hebben gezegd dat om dat dorp een groene buffer heen moet zitten. Een gedeelte daarvan is de groene schakel tussen de Tweede en Derde Tocht. Dan nader je het zuiden met de Rode en Groene Waterparel en zak je af naar onder de A20 naar het restveengebied rondom Moordrecht, waar ook van alles aan de hand is. Verder zuidwaarts hebben we Hitland.”

Integrale aanpak
“We hebben een enorm divers landelijk gebied”, vervolgt De Haas. “Met veeteelt, akkerbouw, recreatieschappen. We zijn ook een belangrijk puzzelstukje in het verstedelijkte gebied van plaatsen om ons heen.”
De Haas kwam in zijn vorige collegeperiode tot de conclusie dat het beheer van landelijk gebied een integrale aanpak verdient. “Wat je zag, is dat we alles apart van elkaar wilden oplossen. Maar met alles wat er speelt, van bodemdaling tot waterkwaliteit, van stikstof tot CO2-reductie, kun je zaken niet meer los van elkaar zien.” Verbinding van de opgaven resulteerde in een plan dat wordt vormgegeven door ‘Landschappelijk Zuidplas’. Het is de groene tegenhanger van de twee andere grote opgaven van Zuidplas: de ontwikkeling van het Vijfde Dorp en het vitaal houden van de vier bestaande dorpen.

Subsidiepot
“We bouwen volop, maar we vinden het belangrijk dat mensen hier kunnen wonen in een groene omgeving”, zegt De Haas, die er wat cijfers bij pakt om aan te tonen hoe landelijk Zuidplas is. Van het 6504 hectare grote grondgebied is straks, mét het Vijfde Dorp afgebouwd, zo’n 1600 hectare verstedelijkt. “We willen een kwaliteitsimpuls geven aan de inrichting van het landelijke gebied”, zegt De Haas over ‘Landschappelijk Zuidplas’.

Met de lancering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ziet Zuidplas al op korte termijn kansen. “Er zit 24 miljard euro in de subsidiepot”, zegt De Haas, die als voorzitter van de regio één van de trekkers is die ervoor moet zorgen dat er voor 1 juli een goed plan in wordt gediend bij het nationale programma. “We zijn ontzettend gas aan het geven. We trekken samen op met Gouda en Waddinxveen. Dat wij de leidende rol spelen, komt door ons grote landelijk gebied en dus onze grotere belangen.”

Bodemdaling
Zuidplas denkt dat bij het lospeuteren van subsidiegeld het restveengebied bij Moordrecht ‘het meest kansrijk is’. De Haas: “Het gebied moet een toekomstbestendige bestemming krijgen. Het wordt al jaren geteisterd door bodemdaling. Doordat het waterschap recent heeft besloten het waterpeil te bevriezen, zijn de huidige functies eindig. Het betekent ook dat het laagste punt, dat midden in het gebied ligt, niet lager meer zal worden.”

Rol grondeigenaren
De gevolgen voor de gebruikers van het gebied zijn, doordat het waterpeil gefixeerd wordt, groot. De koeien die er grazen, gaan op den duur met de poten in het water lopen. “De problematiek van bodemdaling speelt al veel langer natuurlijk. We zijn ook al een tijdje in gesprek met de grondeigenaren. Hoe ziet hun toekomst eruit en wat zien zij aan kansen? Hoe kunnen we het gebied in de toekomst inrichten en welke rol ziet een grondeigenaar daarin? We vinden het belangrijk om gezamenlijk slimme en goede oplossingen te vinden waarmee we bij de provincie kunnen aankloppen.”
Met de miljoenen aan subsidiegeld is de financiering in huis om het gebied daadwerkelijk een ander uiterlijk te geven.

Natuurgebied
Zuidplas heeft intussen een aardig beeld bij wat het restveengebied in de toekomst moet worden: een natuurgebied dat zich met andere ecologische zones kan verbinden. “Een gebied met veel natuur, dat ook toegankelijk is voor recreatie. Met fiets- en wandelpaden. Dat past ook bij de plannen van een breder fietsnetwerk dat we voor Zuidplas willen realiseren. Maar nogmaals, we willen de invulling wel samen doen met de huidige grondeigenaren.”