Het huidige, veertig jaar oude gebouw van de Prins Willem-Alexanderschool aan het Goudmos.
Het huidige, veertig jaar oude gebouw van de Prins Willem-Alexanderschool aan het Goudmos. Erik van Leeuwen

NEZ: bouw scholen op zelfde plek

Algemeen 790 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel – Nieuw Elan Zuidplas (NEZ) ziet niets in het scenario van het college om tot bouw van nieuwe scholen te komen in het IJsselpark. De partij vindt dat herbouw moet plaatsvinden op de huidige locaties van de drie scholen aan Kroonkruid en Goudmos.

NEZ nam tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 maart als eerste stelling over de toekomst van de drie scholen: de PWA aan het Goudmos en de Gideon en Wingerd aan het Kroonkruid. Een paar weken geleden maakte het college bekend dat het nieuwe gebouwen wil voor de scholen die ruim veertig jaar in de huidige panden zitten. Daarbij noemde het college het IJsselpark aan de rand van de wijk Zuidplas als de meest kansrijke optie. Het gaat daarbij om tijdelijke en permanente gebouwen. Er wordt nog gewerkt aan het ontwerpplan en er moeten nog onderzoeken plaatsvinden.
De aankondiging alleen al veroorzaakte grote onrust bij de omwonenden en gebruikers van het IJsselpark. Zij verenigden zich in Comité Behoud IJsselpark. Het comité overhandigde de burgemeester tijdens de gemeenteraad een petitie die door ongeveer 430 mensen is ondertekend. In de petitie wordt opgeroepen om het IJsselpark te houden zoals het nu is.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd ook ingesproken door drie omwonenden. Een bewoner vreest dat het groen volledig gaat verdwijnen. “Ik heb er zeventien jaar geleden bewust met mijn gezin voor gekozen om in de wijk Zuidplas te gaan wonen. Het is een groene omgeving en daar hoort het IJsselpark ook bij.”
Hij zei te vrezen dat groen bebouwing wordt en rust drukte. “Dit is schrikken.” Het IJsselpark ligt tegen de N219 aan en vormt de groene scheiding tussen de woonwijk en de drukke provinciale weg. Het is een gebied waar veel hondenbezitters hun viervoeters uitlaten, daarnaast is er ruimte voor recreatie. Zo hangt er een duurzaam volleybalnet en zijn er baskets. Het is volgens Jaap Reijm van Duurzaamheidsplatform Zuidplas ook een plek waar de nodige vogels huizen. “De grote bonte specht en bosrietzanger bijvoorbeeld. In de bomen zitten veel nestholtes.” Reijm riep op om tot een Comité Hou Zuidplas Groen te komen, dit comité zou halfjaarlijks met de gemeente om tafel moeten zitten om de belangen van het groen te behartigen.
De bewoners hekelden vooral de informatievoorziening van de gemeente. Die zou in twee brieven naar omwonenden en de scholen andere en volgens hen tegenstrijdige informatie hebben verstrekt. De SP had het college om informatie verzocht vanwege de maatschappelijke onrust. Wethouder Wybe Zijlstra zei dat de herbouw van de drie scholen een noodzakelijk kwaad is omdat de gebouwen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Het plan om de scholen verplaatsbaar te maken, stemde de partijen in de raad eerder al tevreden, omdat daarmee kan worden geanticipeerd op het teruglopend aantal basisschoolleerlingen in de wijk. Op dit moment geven de PWA, de Gideonschool en De Wingerd onderwijs aan 581 leerlingen. Dat aantal zal volgens de wethouder over een jaar of veertien teruglopen tot 480.
Zijlstra en ook de raad leken enigszins overvallen door de grote opkomst van IJsselpark-omwonenden op de publieke tribune. De wethouder vertelde dat de plannen nog in de maak zijn en dat niets zeker is. Hij liet wel een volumeschets zien van drie schoolgebouwen en een gymlokaal in het IJsselpark. Dat viel niet goed bij een deel van de gemeenteraad. Zijlstra bood zijn excuses aan en beloofde alle antwoorden op vragen netjes op papier te zetten.
Door vrijwel alle partijen werd de inhoud van het plan gemeden. Alleen NEZ maakte duidelijk voorstander te zijn van wat fractievoorzitter Paul van Drenth noemde ‘gefaseerd terugbouwen’ op oude locaties. “Er kan op een relatief kleine ruimte een overbruggingsschool worden neergezet.”
De herbouw van de scholen heeft ook een belangrijke financiële component. De huisvesting kost miljoenen. Nieuwe ontwikkelingen op de vrijkomende locaties - waarover overigens nog niets bekend is - zouden de huisvesting, als de keuze op het IJsselpark valt, betaalbaarder maken.