Wethouder Wybe Zijlstra bood raad en inwoners zijn excuses aan.
Wethouder Wybe Zijlstra bood raad en inwoners zijn excuses aan. Erik van Leeuwen

Nieuwerkerks scholenplan terug naar tekentafel

Algemeen 938 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel - Wethouder Wybe Zijlstra heeft excuses gemaakt voor het proces rondom de scholenbouw in de wijk Zuidplas in Nieuwerkerk. Volgens hem heeft slechte communicatie geleid tot veel onrust bij de inwoners van de wijk.

Hoewel er in de gemeenteraad geen concreet voorstel op tafel lag voor nieuwe scholen ter vervanging van de twee schoolgebouwen van de PWA-school, Gideonschool en De Wingerd, nam de bezorgdheid in de wijk de afgelopen maanden flink toe. Ook tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 mei zetten omwonenden zwaar geschut in; vier insprekers spraken ferme en duidelijke taal. Omwonenden willen koste wat het kost voorkomen dat er een scholencomplex gebouwd wordt in het IJsselpark.

Flora en fauna
Volgens de omwonenden is de locatie niet geschikt vanwege de flora en fauna, omdat er onvoldoende ruimte is voor parkeren en verkeer en omdat de drukke N219 naast de locatie een gevaar voor de gezondheid van kinderen zou zijn. Het geluid dat door de weg wordt voortgebracht zou maar net onder de maximaal toegestane grens van zestig db zitten.

De omwonenden verzetten zich al geruime tegen een school in het park. Zij zien liever dat de scholen worden herbouwd op de huidige locaties, midden in de wijk waar de omgeving al is ingericht op scholen. Diverse insprekers wezen ook op de Wet natuurbescherming waardoor het niet toegestaan zou zijn om in het IJsselpark te bouwen. Daarnaast werd ook de informatievoorziening van de gemeente gehekeld.

Geest terug in de fles
Tot een inhoudelijke discussie kwam het niet. Om de geest terug in de fles te krijgen, koos het college eieren voor zijn geld. Verantwoordelijk wethouder Wybe Zijlstra bood raad en inwoners zijn excuses aan. “Wij hebben het niet goed gedaan. Die conclusie kun je wel trekken als er geen draagvlak is gecreëerd. Er was weliswaar nog geen definitieve plek aangewezen, maar we zien in dat er in dit proces fouten zijn gemaakt. We zijn in een te vroeg stadium naar buiten getreden met onze denkrichting. We hebben ten onrechte de binnenbocht genomen.”

Zijlstra zei dat het college eerst vijf stappen gaat nemen: “Communicatie, communicatie, communicatie, communicatie en communicatie.” Hij kondigde ook aan dat de plannen terug naar de tekentafel gaan. “We gaan nu een zorgvuldig proces voorbereiden met een brede participatie waarbij alle belangen centraal staan.”

Daarnaast komt er een uitgebreide studie als aanvulling op het rapport dat er al ligt. Dat gaat gebeuren voor meerdere scenario’s. Daarbij worden volgens de wethouder geen opties uitgesloten. “We gaan alles goed onderzoeken, waaronder herbouw op de bestaande locaties, maar ook het IJsselpark wordt meegenomen.” In de gemeenteraad liet vooralsnog alleen NEZ weten tegenstander te zijn van scholenbouw in het IJsselpark.