Gezellig en piepklein. Maar er is nog wel plek om een voetbalfeestje te vieren in de kleedkamers op sportpark Van ’t Verlaat.
Gezellig en piepklein. Maar er is nog wel plek om een voetbalfeestje te vieren in de kleedkamers op sportpark Van ’t Verlaat.

‘Meer ruimte Groeneweg met eigen middelen’

Algemeen 524 keer gelezen

Zevenhuizen - Het college gaat binnenkort opnieuw om tafel met VV Groeneweg om een doorbraak te forceren in de impasse rond de verplaatsing van de club. Dat doet het op verzoek van de gemeenteraad.

Door Erik van Leeuwen

Het college en VV Groeneweg bakkeleien al meer dan een jaar over de vergoeding die de club moet krijgen voor de verhuizing van sportpark Van ’t Verlaat naar het nieuwe complex in de nieuw te bouwen wijk in de Swanladriehoek. Over de velden is een akkoord (vier, met mogelijke uitbreiding naar vijf in de toekomst), maar voor het nieuwe clubgebouw zit er een verschil tussen wat de gemeente wil bieden en wat Groeneweg wil krijgen. Het gaat om 112 vierkante meter. Groeneweg zegt die ruimte nodig te hebben voor twee extra kleedkamers en een extra scheidsrechterskamer. “We zitten nu al ram- en ramvol met de kleedkamerbezetting met drie velden”, zei voorzitter Ed Roos onlangs.

PvdA/GroenLinks zette deze week de verplaatsing van Groeneweg op de agenda van de raad. De partij hoopte hiermee de onderhandelingen, die muurvast zitten, weer op gang te krijgen. “Het wordt tijd dat de impasse wordt doorbroken”, aldus raadslid Martin Damen. “De voetbalvereniging heeft een belangrijke, maatschappelijke functie in Zevenhuizen en we moeten voorkomen dat er meer onrust ontstaat.” Hij meende dat beide partijen ook water bij de wijn moeten doen om er uit te komen. Een grote meerderheid van de raad voelde echter niks voor een interventie. Zij vindt dat de onderhandelingen een college-aangelegenheid zijn.

Het college lijkt niet van plan af te wijken van de lijn die het tot nu toe volgde. “Dat is een consequente lijn die gebaseerd is op de norm voor de nieuw-voor-oud-regeling”, zei wethouder Jan-Willem Schuurman. “Wij zorgen voor de velden, zoals we dat bij de andere buitensportclubs ook doen. Als Groeneweg meer wil is dat een eigen verantwoordelijkheid en zal het eigen middelen moeten inzetten.”

Grote twistpunt is de interpretatie van de KNVB-normen. Volgens Schuurman kan hij zich voorstellen dat Groeneweg meer ruimte wil, omdat het denkt in de toekomst te kunnen groeien. “We hebben al iets extra’s gedaan.” Als de club meer wil dan moet men dat echt zelf regelen.”

De wethouder zegde wel toe dat het college binnenkort contact opneemt met het bestuur van de voetbalvereniging om weer om tafel te gaan. “Voor verzachting van de onderlinge verhoudingen.”