(foto: Pixabay)
(foto: Pixabay)

Financiële spanning over Vijfde Dorp

Algemeen 779 keer gelezen

Zuidplas - De gemeente Zuidplas heeft moeite om de grondexploitatie voor het Vijfde Dorp rond te krijgen. Met een groot tekort in de reguliere begroting leidt dat tot zorgen. 

De gemeenteraad werd afgelopen week in een besloten sessie bijgepraat over de uitdagingen die de grondexploitatie voor het middengebied van de Zuidplaspolder met zich meebrengt. Door de economische situatie is het lastig om de grondexploitatie voor de eerste fase (1A) sluitend te krijgen. Onder deze fase vallen 2400 woningen, het Koning Willem I-bos, sportvoorzieningen en het nieuwe bedrijvenpark Doelwijk II.

De VVD zegt zich zorgen te maken over de algehele financiële toestand van Zuidplas. “Het is een ingewikkelde financiële situatie”, stelt VVD-woordvoerder Ferry van Wijnen. “Het uitgangspunt in het masterplan is een Vijfde Dorp dat kostenneutraal is. We moeten echter niet vergeten dat er straks een dik herstelplan aankomt om de reguliere begroting sluitend te krijgen. Wij vinden dit best wel spannend.”

Voor de zomer werd bekend dat Zuidplas afstevent op een groot begrotingstekort voor de komende jaren. Voor 2024 bedraagt het tekort zo’n acht miljoen euro. In het najaar zal het college met de raad spijkers met koppen moeten slaan en keuzes moeten maken over waar bezuinigingen moeten plaatsvinden. “Met zo’n bedrag zal er niets of niemand worden ontzien”, denkt Van Wijnen. “Het helpt dan niet als de begroting van het Vijfde Dorp op het randje is. Er hoeft maar iets te gebeuren en je hebt een financieel probleem.”

Van Wijnen stelt ook dat er voor het Vijfde Dorp creatief moet worden gezocht naar ‘knoppen om aan te draaien’, zoals hij het noemt. “Misschien moet het allemaal wat minder mooi, wat soberder. Denk aan voorzieningen en infrastructuur.”

Wat de VVD betreft komt alles op tafel. “Niks moet heilig zijn. Het is belangrijk dat het Vijfde Dorp er komt, want we zitten te springen om woningen. We moeten alles goed tegen het licht houden. Kijken wat er echt nodig is. Kunnen we af met twee ontsluitingswegen? Of moeten dat er drie worden zoals nu is voorgesteld.” 

Van Wijnen noemt zelf ook de sociale huurwoningen. Dertig procent van de achtduizend woningen is sociale huur. “Eén of twee procent inleveren kan al een enorm verschil maken.” In plaats van sociale huurwoningen, die de gemeente geld kosten, zouden dan vrijesectorwoningen gerealiseerd kunnen worden. Die brengen geld op.

Het zou betekenen dat Zuidplas opnieuw moet gaan onderhandelen over de eerder gesloten overeenkomst met de partners in de grondbank.

Niet sleutelen
Nieuw Elan Zuidplas (NEZ) wil niet dat het beoogde Vijfde Dorp aan kwaliteit zal verliezen. “Als het gesternte niet goed staat, waarom dan niet een paar jaar wachten”, zegt fractievoorzitter Paul van Drenth. “Men wil zo graag woningen bouwen, omdat die behoefte er is. Je moet niet sleutelen aan het woningbouwprogramma. Er is veel behoefte aan betaalbare woningen. Bouw geen rijkeluisdorp; dat hebben we al gedaan aan de Rotte”, verwijst hij naar de wijk nabij de roeibaan die hij eerder het ‘Blaricum aan de Rotte’ noemde. “Als we het niet rond krijgen, moeten we terug naar onze partners in de grondbank. Het kan niet zo zijn dat de inwoners van de andere dorpen straks gaan meebetalen aan het Vijfde Dorp. Komen we er financieel niet uit, dan moeten we terug voor meer geld. We moeten als gemeente geen dorp bouwen dat financieel niet haalbaar is.”
(Erik van Leeuwen)