Afbeelding
Erik van Leeuwen

Bouw opvanglocatie op Kleine Vink stilgelegd

Algemeen 647 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel – De bouw van de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen op de Kleine Vink is voorlopig stilgelegd. Dit gebeurde dinsdag op last van de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank die de omgevingsvergunning van de gemeente heeft geschorst.

Twaalf ondernemers op het bedrijventerrein hadden bezwaar aangetekend tegen de plaatsing van tijdelijke woonunits die onderdak moeten gaan bieden aan maximaal 132 Oekraïense vluchtelingen. De rechter concludeerde dat de gemeente bij het verstrekken van de omgevingsvergunning onvoldoende onderzoek heeft gedaan en dat er op punten gebrekkige motivatie is gegeven. De rechtbank heeft de omgevingsvergunning voorlopig geschorst tot vier weken na de uitspraak van de onafhankelijke hoorcommissie van de gemeente.

Een hoorzitting van die bezwaarschriftencommissie vond woensdag plaats. Daarin maakte de advocaat van de bezwaarmakers duidelijk dat die de Kleine Vink onacceptabel vindt voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. “Het is een bedrijventerrein en geen woonwijk. Dat de gemeente de opvang op die plek wil realiseren, is onbegrijpelijk. De gemeente probeert een olifant in een muizenholletje te stoppen. Dat leidt tot problemen.”

Verkeersveiligheid
De ondernemers op de Kleine Vink zijn van mening dat de omgevingsvergunning op tal van punten niet gegeven zou moeten worden. Verkeersveiligheid is een belangrijke reden. De ondernemers zeggen hun hart vast te houden met spelende kinderen op straat. “Er rijden veel vrachtwagens en er zijn voortdurend bewegingen”, aldus een ondernemer. Ook de parkeerdruk wordt door de bezwaarmakers aangevoerd. De ondernemers die dicht bij de tijdelijke opvanglocatie zitten, vrezen bovendien dat zij beperkt worden in hun bedrijvigheid in de toekomst. Verkoop dan wel uitbreiding wordt lastiger, stellen zij. Daarnaast zijn zij van mening dat het woon- en leefgenot van de Oekraïense vluchtelingen minder wordt dan nu. De Oekraïners zijn nu nog ondergebracht in het voormalige Rabobankgebouw in Dorrestein.

Tunnelvisie
De ondernemers verwijten de gemeente ook tunnelvisie. Zij stellen dat er onvoldoende of geen aandacht is geweest van de gemeente voor een alternatieve locatie. Zo zou een locatie aan de Hoofdweg een veel betere optie zijn. “Deze ondernemers zijn heus niet tegen de opvang van de Oekraïners. Zij gunnen hen echter de beste plek. Dat is dit bedrijventerrein niet. Ze zijn bereid de handen ineen te slaan om mee te denken over de alternatieve locatie”, liet de advocaat van de ondernemers weten.
Een woordvoerder van het college van burgemeester en wethouders gaf aan dat meerdere locaties de revue zijn gepasseerd en dat de locatie op de Kleine Vink als de ‘minst slechte’ is beoordeeld. Welke locaties in beeld zijn geweest, kon de woordvoerder niet zeggen, omdat deze locaties niet openbaar worden gemaakt. “Er waren locaties bij die geen eigendom zijn van de gemeente en we willen geen onrust veroorzaken”, verklaarde de woordvoerder de geheimhouding.

De gemeente bestrijdt dat de verkeersveiligheid in het geding is en dat het voor de Oekraïense kinderen gevaarlijk is. “Het is zeker niet gevaarlijker dan op de huidige locatie. De Beijerinkstraat is een drukke straat met veel verkeer en ook bussen.”

Parkeren
De parkeerdruk zal ook nauwelijks toenemen, zegt de gemeente. “Op dit moment hebben vier Oekraïense vluchtelingen een auto bij de Oase in Dorrestein. Wij gaan in de Kleine Vink uit van een verdubbeling.” Er zouden in de Kleine Vink al meer parkeerplaatsen zijn dan de norm. Volgens de ondernemers wordt er gegoocheld met de aantallen. De gemeente verwijst voor het parkeren naar het bestemmingsplan waarin staat dat ondernemers moeten parkeren op eigen terrein. Diverse ondernemers staan echter op openbare parkeerplaatsen geparkeerd.
De gemeente wil met maatwerkvoorschriften ervoor zorgen dat ondernemers die met hun bedrijven in de nabijheid van de opvanglocatie zitten, geen nadelige effecten ondervinden. Het gaat hier vooral om de geluidsnorm. Volgens de gemeente is wel degelijk sprake van een verbetering van het wooncomfort voor de Oekraïense vluchtelingen, die verhuizen van de Oase naar de Kleine Vink. “In de Oase is sprake van een hotelconcept, in de Kleine Vink van een woonconcept. De Oekraïense mensen kijken uit naar hun nieuwe locatie”, aldus een woordvoerder van het college.

De ondernemers stellen ook dat er wel contact is geweest met de gemeente over de planontwikkeling, maar dat dat vooral één richting op ging. Dat wordt door de gemeente ontkend. Plannen zouden wel degelijk gedeeld zijn met de werkgroep van de ondernemers en ook aangepast. “De belangrijkste aanpassing is dat de plek drie jaar wordt gebruikt als opvanglocatie voor de Oekraïners.”

Door de schorsing die door de rechtbank is opgelegd, zal de geplande verhuizing op 9 oktober niet worden gehaald. De gemeente gaf tijdens de hoorzitting aan dat de eigenaar van de Oase de Oekraïners niet op die datum op straat zal zetten.

De bezwaarschriftencommissie geeft, als alle stukken zijn aangeleverd, over een week of drie een advies aan het college. (Erik van Leeuwen)