Denise Leliënhof en Martin Damen willen meer overleg. (tekst en foto: Erik van Leeuwen)
Denise Leliënhof en Martin Damen willen meer overleg. (tekst en foto: Erik van Leeuwen)

PvdA/GroenLinks: ’Stel besluit Vijfde Dorp uit’

Algemeen 965 keer gelezen

Zuidplas – De fractie van PvdA/GroenLinks wil dat het besluit over het te bouwen Vijfde Dorp wordt uitgesteld. Raadsleden Denise Leliënhof en Martin Damen vinden dat er meer overleg moet plaatsvinden, en zijn van mening dat de financiële consequenties onvoldoende helder zijn.

De bedoeling is dat de gemeenteraad binnen twee maanden een besluit neemt over het Vijfde Dorp. Cruciaal is het goedkeuren van het bestemmingsplan. Het college maakt al enkele maanden flink tempo, waardoor diverse raadsleden het gevoel hebben dat een besluit onder stoom en kokend water moet worden genomen.
PvdA/GroenLinks vindt dat de besluitvorming te vroeg komt, omdat er volgens de fractie nog maar sinds enige maanden inhoudelijk wordt gedebatteerd over verschillende dossiers. Daarnaast stelt de fractie dat de financiële gevolgen op dit moment niet te overzien zijn, omdat er onduidelijkheid is over die financiën.
PvdA/GroenLinks had verwacht deze zomer geïnformeerd te worden over de aanpassing van thema’s na input vanuit de raad. De partij wijst ook op ‘het verschil in beleving’ van de gesprekken die de gemeente heeft gevoerd met ondernemers en inwoners van het middengebied. “Het college geeft aan dat deze goed verlopen, inwoners en ondernemers spreken dit tegen.”

Wethouder
PvdA/GroenLinks betwijfelt ‘of het huidige college in staat is het Middengebied op een goede manier te ontwikkelen’. “In ieder geval zijn wij van mening dat dit ontwikkelvraagstuk belegd dient te zijn bij een wethouder die geen andere dossiers in de portefeuille heeft.”

PvdA/GroenLinks zegt dat zij door het huidige proces niet kan overzien wat de consequenties zijn voor de voorzieningen in de andere dorpen en welke financiële risico’s Zuidplas loopt. De vraag is ook of die risico’s worden gedeeld met de omliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland. “We merken daarnaast ook dat punten die oorspronkelijk onderdeel waren van het masterplan, losgelaten worden. Wij vragen ons af in hoeverre het masterplan nog steeds het uitgangspunt is”, aldus PvdA/GroenLinks.

Windenergie
Eén van de inhoudelijke punten die raadsleden Denise Leliënhof en Martin Damen het college nog meegeven, is dat de partij niet steeds wil worden geconfronteerd met wijzigingen van de nota van uitgangspunten ‘waar we als raad niets over te zeggen hebben’.
Ook stellen ze dat er voldoende betaalbare koopwoningen moeten worden gerealiseerd in het Vijfde Dorp en vinden ze dat de opwekking van windenergie onderdeel moet zijn van het plan. Een deel van de raad is tegen die windenergie.

PvdA/GroenLinks wil daarnaast dat afspraken met ondernemers die uitgekocht zijn omdat dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het gebied, voor de besluitvorming bekend zijn. Dat geldt volgens de fractie ook voor de consequenties van het verhogen van het waterpeil.