Afbeelding
Wikimedia Commons/Rudolphous

Milieuvereniging Zuidplas: ‘Kies voor windmolens’

Algemeen 645 keer gelezen

Zuidplas – Milieuvereniging Zuidplas heeft bij de gemeenteraad aangedrongen op een andere manier van energieopwekking bij het Vijfde Dorp. Leo Loch, voorzitter van de vereniging en lid van Platform Mooi Zuidplas, pleit voor windenergie.

Volgens Loch is het een mooi uitgangspunt dat het Vijfde Dorp (‘dat 1,7 keer zo groot wordt als Nesselande en 2 keer zo groot als Moordrecht’) zelfvoorzienend wordt, waarbij er evenveel energie moet worden opgewekt als dat er wordt verbruikt.

Milieuvereniging Zuidplas kan zich echter niet vinden in de manier waarop het college dat wil bereiken: met onder andere zonnevelden in het nieuw aan te leggen Koning Willem I bos. Loch zegt dat dat ten koste gaat van de natuurwaarde van het bos en is ook van mening dat de energieopwekking te eenzijdig is, omdat zonne-energie alleen overdag kan worden opgewekt. “Wij vinden de velden met panelen die her en der in Nederland op voormalige landbouwgrond verschijnen, lelijk. Dat geldt ook voor het huidige zonnepark in de polder.”

Loch heeft daarom het advies om de wat hij noemt ‘dozen’ op het nieuwe industrieterrein in het Middengebied allemaal te voorzien van zonnepanelen. Bedrijven zouden volgens de milieuvereniging verplicht moeten worden om hieraan mee te werken. Loch breekt daarnaast een lans voor het gebruik van windenergie; een meerderheid van de raad sloot die optie eerder uit. “Windenergie kun je dag en nacht opwekken. Wij vinden daarom meerdere windmolens langs de A12 een betere oplossing. Ga met Waddinxveen en de gemeenten in Midden-Holland hierover in gesprek. Natuurlijk is er sprake van zichtvervuiling en slagschaduw, maar in een rij langs de A12 en nabij het bedrijventerrein kun je de bezwaren aanzienlijk beperken.”

De milieuvereniging vraagt ook om aandacht voor het waterbeheer in het gebied waar het Vijfde Dorp moet verrijzen. “Het Vijfde Dorp is door zijn ligging gevoelig voor wateroverlast. Gelukkig houden in de plannen zowel het hoogheemraadschap als de gemeente Zuidplas rekening met de klimaatverandering. Wij willen graag voorstellen om in het middengebied van de Zuidplaspolder, net als in Westergouwe, meerdere waterbekkens aan te leggen. Die kunnen de natuurwaarden in de polder verbeteren, maar ook dienen voor wateropvang bij heftige regenval en een watervoorraad bieden in droge periodes. Dat is goed voor de boeren en de drinkwatervoorziening. Ook de kwaliteit van het kwelwater zal daardoor wellicht verbeteren. De bestaande dorpen hebben er ook profijt van.”

De milieuvereniging hoopt daarnaast dat Zuidplas vasthoudt aan de 3-30-300 regel bij de groene inrichting van het dorp. Deze regel stelt dat vanuit elke woning drie bomen zichtbaar zijn, dertig procent van de wijk de schaduw heeft en er binnen driehonderd meter van elke woning een parkje of groen is. Loch heeft nog een aantal aanbevelingen, waaronder: “Zorg voor groene borders, bepaal dat tuinen niet dichtgeplaveid worden en gebruik zoveel mogelijk natuurlijk bouwmateriaal.” (Erik van Leeuwen)