Ton Evers: "Het pad is niet nodig voor een goede verkeersafwikkeling."
Ton Evers: "Het pad is niet nodig voor een goede verkeersafwikkeling." Judith Rikken

Fietspad in Koningskwartier frustreert bewoners

Algemeen 2.554 keer gelezen

Zevenhuizen - Bewoners van de ‘s-Gravenwal in het Zevenhuizense Koningskwartier hebben bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg van een fietspad achter hun huizen. Ze stellen dat het fietspad uit een ‘oud’ plan komt, waarin hun huizen nog niet waren ingetekend. “De gemeente heeft met het aanleggen van het fietspad geen rekening gehouden met het bestaan van onze woningen”, zeggen de bewoners. Ze spreken van onbehoorlijk bestuur.

De huizen aan de ‘s-Gravenwal zijn een half jaar geleden opgeleverd. Het in augustus achter hun huizen aangelegde fietspad ligt op sommige plekken naar het oordeel van de bewoners te dicht bij hun achtertuinen. ‘Het wordt onmogelijk om enige privacy te hebben’, schrijven ze in het ingediende bezwaarschrift, dat op dit moment door de gemeente wordt behandeld.

Bewoner Ton Evers legt uit dat een hoge schutting neerzetten tegen inkijk in de tuinen en huizen niet mag, omdat in de akte van levering van de woningen staat dat de maximale hoogte van de achtergrens van de tuinen een meter mag zijn. “Wij als bewoners hadden de verwachting dat het gebied een mooi groen park zou worden en dat de invulling daarvan in overleg zou gaan. Nu leeft het idee dat de gemeente het fietspad helemaal vergeten was en dat er niet is nagedacht over eventuele inbreng van de nieuwe bewoners.”

‘Lelijk’ zwart asfalt
Hij en zijn buren van de ‘s-Gravenwal willen dat de omgevingsvergunning wordt ingetrokken en het pad verdwijnt. Evers: “In de eerste plaats is het pad helemaal niet nodig voor een goede verkeersafwikkeling. Aan de voorkant van onze huizen, evenwijdig aan het pad, ligt een straat waar fietsers gebruik van kunnen maken. In het bestemmingsplan staat bovendien letterlijk dat fietsroutes in principe gecombineerd worden met de auto-ontsluiting.” Het fietspad bevat verder, volgens de bewoners, twee onoverzichtelijke kruisingen wat de veiligheid niet ten goede zou komen. Waarom er voor het pad niet gekozen is voor rood, maar voor ‘lelijk’ zwart asfalt, is Evers ook niet duidelijk.

Andere argumenten die de bewoners aandragen tegen het fietspad, gaan over het feit dat de omgevingsvergunning pas bij de Omgevingsdienst Midden Holland is aangevraagd toen de werkzaamheden al begonnen waren. Vervolgens is de vergunning binnen één werkdag verleend. Op het moment dat de vergunning gepubliceerd werd, op 23 augustus, had het aanvragen van een voorlopige voorziening om de aanleg te stoppen, volgens de bewoners geen zin meer. “Op deze datum was de asfaltering al in volle gang.”
De gemeente stelt dat de bewoners hadden kunnen weten dat er een pad zou worden aangelegd. De bewoners hadden daarover op z’n minst enig overleg verwacht. “Onze grootste grief is eigenlijk dat de gemeente niet is komen kijken toen wij ze daartoe hebben uitgenodigd en niet wilde communiceren van mens tot mens.”

Waterleiding
Volgens de gemeente volgt het fietspad de huidige route, op verzoek van het waterleidingbedrijf. ‘Dit heeft te maken met de waterleiding die er ligt’, stelt een gemeentewoordvoerder. ‘Op verzoek van het waterleidingbedrijf is het fietspad naast de leiding gelegd in plaats van eroverheen. Het waterleidingbedrijf moet namelijk te allen tijde bij de leiding kunnen.’

Waterleidingbedrijf Dunea zegt - desgevraagd - van geen verzoek te weten: ‘Het verzoek van ons om een fietspad te verplaatsen, komt ons niet bekend voor. Een fietspad is doorgaans ook geen belemmering, we zouden de leiding in de meeste gevallen nog prima kunnen bereiken als dat nodig is (bijvoorbeeld bij lekkages).’

Wanneer de bezwarencommissie uitspraak doet, is nog niet bekend. Inmiddels is er wel een gesprek tussen bewoners en de wethouder geweest.