(foto: Ulrike Leone/Pixabay)
(foto: Ulrike Leone/Pixabay)

Bereikbaarheid Zuidplas op het spel

Algemeen 702 keer gelezen

Zuidplas - Zuidplas staat voor grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Een nieuwe mobiliteitsvisie, die de huidige uit 2015 moet vervangen, wordt hard nodig geacht.

Door Erik van Leeuwen

De visie, waarvoor de voorbereidingen zijn begonnen, moet antwoord geven op alle mobiliteitsvraagstukken die op Zuidplas af komen, maar moet ook de ambities in zich hebben die de gemeente heeft ten aanzien van verkeersveiligheid, vitale en leefbare dorpen en duurzaamheid.

Volgens wethouder Daan de Haas is de nieuwe kijk op mobiliteit hard nodig. “In acht jaar is er veel veranderd in de wereld om ons heen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en als Zuidplas zelf voelen we de impact van de groei die we als gemeente doormaken.”

Zuidplas realiseert zich dat zij voor stevige uitdagingen staat om in de toekomst bereikbaar te blijven. In het collegeprogramma staan zes uitgangspunten om Zuidplas niet te laten vastlopen.

Naast aanpassingen aan het wegennet zet het college in op een aantrekkelijker openbaar vervoer, betere fiets- en voetgangersnetwerken en de ontwikkeling van deelmobiliteit. Een nieuwe kijk op mobiliteit is daarom een vereiste, aldus het college.

“Als Zuidplas zijn wij geen eilandje”, zei Erika Simonse, programmamanager mobiliteit vorige week. “We zitten ingeklemd tussen twee grote snelwegen, de A12 en de A20. Er komt nog heel veel op ons af, want het streven van de provincie is om in Zuid-Holland tot 2030 250.000 nieuwe woningen te bouwen. Met de verkeersafwikkeling daarvan krijgen wij onherroepelijk te maken. We zullen in de toekomst rekening moeten houden met langere en onzekere reistijden, ook in Zuidplas, op de N219.”

Met de plannen voor het Vijfde Dorp sorteerde het college al voor op de toekomstige mobiliteit. Rondom het nieuwe dorp moet een fijnmazig fietsnetwerk ervoor zorgen dat inwoners sneller de auto laten staan. In de raadscommissie Ruimte werd vorige week ook duidelijk dat veel partijen ervan overtuigd blijven dat de auto een grote rol gaat spelen in de toekomst. “Wij ondersteunen alle initiatieven om het autogebruik te verminderen”, zei Mark Clavaux (D66). Hij gaf aan daarbij bewust te kiezen voor het woord ‘verminderen’. “Beperken heeft een negatieve associatie.” 

“Als CDA geloven wij er niet in dat de auto in de toekomst op het tweede plan komt”, reageerde Pien Meppelink. “Wij zijn tegen het opleggen van belemmeringen voor autogebruikers. Het hebben van een auto is een recht van iedereen.”
Wat het CDA betreft, gaat Zuidplas zich in de toekomst nog meer inzetten voor betere ov-verbindingen tussen de verschillende dorpen. “We weten allemaal dat dat nu niet goed geregeld is.”
Met een nieuwe mobiliteitsvisie wil Zuidplas ook aansluiten op regionale plannen. Daardoor zijn er kansen om via een lobbyagenda subsidies binnen te halen om de plannen straks te kunnen uitvoeren.
De raad wordt op verschillende momenten gevraagd mee te denken en input te geven over ambities en uitgangspunten. Halverwege 2025 moet de mobiliteitsvisie, inclusief uitvoeringsagenda, klaar zijn.