Het schoolgebouw van Thorbecke Nieuwerkerk aan de Kamerlingh Onnesstraat.
Het schoolgebouw van Thorbecke Nieuwerkerk aan de Kamerlingh Onnesstraat. Google Streetview

Voortgezet onderwijs blijft in Nieuwerkerk aan den IJssel

Algemeen 694 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel - De eventuele school waarin het Thorbecke en het Comenius College volledig voortgezet onderwijs gaan aanbieden, komt niet te staan in het Vijfde Dorp. De schoolbesturen hebben aangegeven in Nieuwerkerk aan den IJssel te willen blijven.

Wethouder Frans Klovert maakte dat afgelopen week duidelijk tijdens de bespreking van de onderwijsvisie van de gemeente Zuidplas. Volgens hem zien de scholen alleen kansen voor het voortgezet onderwijs in Nieuwerkerk. “Ze hebben goed gekeken naar hun bedieningsgebied en het is wel logisch dat ze in Nieuwerkerk willen blijven.”

Op dit moment is het behalen van een havo- of vwo-diploma  in Nieuwerkerk aan den IJssel nog niet mogelijk. De twee middelbare scholen in Nieuwerkerk bieden naast afsluitend onderwijs vmbo-tl, havo- en vwo-onderwijs tot en met klas 3 aan. Voor de bovenbouw van havo en vwo gaan de leerlingen naar een school in Rotterdam, Capelle aan den IJssel of elders.

Vanwege de forse woningbouw in de gemeente en de voorgenomen ontwikkeling van het Vijfde Dorp, verwachten de twee schoolbesturen een toename van het aantal leerlingen. Daarmee zou het haalbaar worden om op meer niveaus eindonderwijs aan te bieden in Zuidplas.

Eén schoolgebouw
Een volledig aanbod van voortgezet onderwijs is een van de ambities van het college. De wethouder sprak dan ook van ‘fantastische’ gesprekken met de scholen. “De schoolbesturen moeten er nu samen uitkomen. Dat gaat een tot anderhalf jaar in beslag nemen.” De twee schoolbesturen hebben daarbij de wens uitgesproken om het onderwijs in één schoolgebouw aan te bieden. Waar die nieuwe school moet komen is nog niet duidelijk, maar de gemeente zegt graag te willen meedenken over de huisvesting.

De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen bij het regelen van goede huisvesting voor het basis- en middelbaar onderwijs. Zo moeten de basisscholen in Dorrestein en in de wijk Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel worden vervangen. In de vorige gepresenteerde onderwijsvisie ging het nog vooral over ambities met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.

Het college kreeg afgelopen week vanuit de raadscommissie complimenten voor de plannen, maar er zijn ook grote twijfels of die ambities financieel kunnen worden verwezenlijkt. “We hebben een behoorlijk wensenlijstje en ik vraag me hardop af of we dat allemaal kunnen betalen”, zei VVD-raadslid Ferry van Wijnen.

De visie kwam mede tot stand met input van onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties in de gemeente. Het CDA pleitte nogmaals voor ‘groene’ scholen, scholen met een groen schoolplein. Vanuit de raadscommissie was er ook een roep om een gezondere school. Volgens wethouder Klovert zijn alle scholen in Zuidplas daarmee bezig. “De discussie die we met de scholen voeren is lastig, omdat nut en noodzaak van certificering hiervoor niet door elke school wordt gezien. Het is tijdrovend, vinden ze. Uiteindelijk gaat het erom wat er echt wordt gedaan. Dat is belangrijker dan twee stickertjes op de voordeur”, zei hij.

Bewegingsonderwijs
De gemeenteraad wil dat er ook volop aandacht is voor de lichamelijke beweging van leerlingen. Zo pleitte Nieuw Elan Zuidplas voor de terugkeer van schoolzwemmen. Het bewegingsonderwijs zal zijn plaats krijgen in de sportvisie die binnenkort verschijnt, gaf wethouder Wybe Zijlstra aan. “Onze ambitie is om op korte afstand van de school een sportzaal te hebben. Clustering van scholen helpt daarbij.”

Wethouder Klovert was zeer enthousiast over Kindcentrum Koningskwartier in Zevenhuizen, dat een groot succes is op allerlei gebied. “Ik kan me voorstellen dat andere onderwijsbesturen daar met enorme interesse naar kijken”, zei hij wijzend op de grote toeloop van kinderen en ook leerkrachten die er willen werken. Toch hoeft de Zevenhuizense school niet per se een blauwdruk te zijn voor andere scholen, vindt Klovert. “We moeten vooral van de successen leren.” (Erik van Leeuwen)