Omwonenden willen geen school in het IJsselpark. (foto: archief HvH)
Omwonenden willen geen school in het IJsselpark. (foto: archief HvH)

Kritiek op participatie scholenbouw IJsselpark

Algemeen 664 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel - Het comité Behoud IJsselpark heeft de gemeenteraadsfracties opgeroepen wethouder Zijlstra te bevragen over het participatieproces rondom de nieuwe huisvesting voor scholen uit de Nieuwerkerkse wijk Zuidplas.

Volgens het comité heeft Zijlstra onder andere geen eerlijk antwoord gegeven op de vraag of de schoolbesturen zelf een voorkeurslocatie voor nieuwbouw hebben. De wethouder gaf in november aan niet op de hoogte te zijn van het actuele standpunt van de schoolbesturen; het comite´ wijst nu op een brief uit juni, waarin die besturen aan de wethouder al hebben gemeld voorstander te zijn van herbouw op de huidige locaties in de wijk Zuidplas.

Volgens de omwonenden van het IJsselpark, die in het park geen nieuw schoolgebouw wensen, verloopt het meedenkproces bovendien niet volgens de participatieverordening van de gemeente. Het zou voor hen onduidelijk zijn wanneer, door wie, en op basis waarvan beslissingen worden genomen en hoe de inbreng van de participanten daarin meeweegt.
Ruim negen maanden geleden diende het comite´ een WOO (Wet openbaarheid overheid)-verzoek in, waarop niet alle gevraagde documenten werden geleverd. Het bezwaar dat het comite´ vervolgens instelde, is vorige maand door de Commissie bezwaarschriften gegrond verklaard; het college ondernam daarop tot nu toe geen actie.