(foto: Pixabay)
(foto: Pixabay)

Visie op mobiliteit besproken

Algemeen 672 keer gelezen

Zuidplas – Meer openbaar vervoer, een nog groter fietsnetwerk en een maximale snelheid van dertig kilometer in de dorpen van Zuidplas. Om de gemeente bereikbaar te houden in de toekomst, zal er veel moeten gebeuren.

“We zijn als Zuidplas tamelijk uniek”, zei verkeerswethouder Daan de Haas vorige week in de gemeenteraadsvergadering, waar de startnotitie voor een mobiliteitsvisie op de agenda stond. “Met twee snelwegen - de A12 en A20 - N-wegen en vele ontwikkelingen om de gemeente heen.”
Om te voorkomen dat Zuidplas de komende jaren verder vastloopt, is een nieuwe mobiliteitsvisie nodig. Wat de raad betreft wordt alles uit de kast gehaald.

De SP wees er vorige week in de raadsvergadering op dat Zuidplas zelf ook debet is aan de vastlopende verkeersinfrastructuur. “Wij vinden het nodig om een nieuw dorp in de Zuidplaspolder neer te gooien. Dan moet je natuurlijk niet raar staan te kijken dat we in de toekomst nog verkeersproblemen gaan krijgen.”

Ook zonder het Vijfde Dorp zou de uitdaging om Zuidplas mobiel te houden groot zijn, zegt het college. Met de op handen zijnde verbreding van de A20 en de bouw van de Goudse woonwijk Westergouwe en Waddinxveense woonwijk Triangel is de verkeersdruk al fors toegenomen. Dat merken vooral de autogebruikers die op de N219 niet lekker kunnen doorrijden.

Lobby voor station
Daarom ook hebben de politieke partijen bij de oplossingen voor de toekomst veel aandacht voor alternatieven voor de auto. Zo moet het openbaar vervoer een opwaardering krijgen. Volgens het CDA moet het treinstation Nieuwerkerk aantrekkelijker worden gemaakt en de partij wil ook dat de sprinter meer dan twee keer per uur gaat rijden.
De raad kijkt reikhalzend uit naar een mogelijk tweede treinstation in de buurt van Moordrecht. Wethouder De Haas zei binnenkort met informatie te komen over de lobby voor het station vanuit de regio.

Onthaasten
Nieuw Elan Zuidplas pleitte voor gratis openbaar vervoer voor ouderen. “In ons verkiezingsprogramma staat dat we dit willen voor 65-plussers”, liet fractievoorzitter Paul van Drenth weten die net als PvdA/GroenLinks weinig heil ziet in meer wegen. “Meer asfalt is niet de oplossing”, vond Martin Damen van de gecombineerde fractie. “Het wordt tijd om te onthaasten. We hebben niet de illusie dat we alle mobiliteitsproblemen kunnen oplossen. De wethouder Vijfde Dorp heeft al gezegd dat de voorgenomen verkeersmaatregelen en -aanpassingen onvoldoende zullen zijn om de verkeersdruk te doen afnemen. Inwoners van Zuidplas zijn in onze ogen heel realistisch. Op één moet verkeersveiligheid komen te staan, op twee de doorstroming. Dat ze even langzaam moeten rijden in de spits, nemen ze voor lief.”

Er zijn wat de gemeenteraad betreft ook een aantal no-go’s. De metro vanuit Rotterdam bijvoorbeeld. Die moet vooral wegblijven uit de polder, al is er in de raad geen vrees voor expansieplannen van de RET. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal metropassagiers zich in de verste verte niet verhoudt tot de enorme kosten. Wel vraagt de raad het college om er bij de streekvervoerder op aan te dringen om het busverkeer op te waarderen. Of dat lukt is de vraag, want het aantal buspassagiers is de afgelopen jaren steeds lager geworden. 

ChristenUnie/SGP hield een pleidooi om in de dorpen de maximale snelheid overal te verlagen tot dertig kilometer. “De impact van het autoverkeer zal daardoor afnemen”, stelde Ard Bakker. Een snelle invoering van deze maatregel zit er volgens de wethouder niet in. “Bij de invoering zal gekeken worden naar veiligheid, handhaving en weginrichting. Als je een weg dertig kilometer maakt, zul je die weg ook als zodanig moeten inrichten. Dat proces heeft dus tijd nodig.” (Erik van Leeuwen)