(foto: cocoparisienne/Pixabay)
(foto: cocoparisienne/Pixabay)

Raad: maak regelingen armoede toegankelijker

Algemeen 326 keer gelezen

Zuidplas - Het aantal inwoners dat in Zuidplas leeft in armoede, is tussen 2019 en 2022 nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit de armoedemonitor die is opgesteld voor de gemeente. Linkse en rechtse partijen in de gemeenteraad zijn zeer tevreden over hoe de gemeente de problematiek probeert aan te pakken. Zij roepen het college wel op om de regelingen voor mensen met een laag inkomen nog toegankelijker te maken.

Zuidplas telde in 2019 687 huishoudens met een inkomen op of onder het wettelijk bestaansminimum. Dat aantal steeg in drie jaar tijd weliswaar tot 693, maar omdat Zuidplas in die periode flink groeide, is het percentage met 0,2 gezakt: van 3,8 tot 3,6 procent.

Wethouder Jan Willem Schuurman vond dat tijdens de bespreking van de beleidskaders voor armoede en schulden vorige week geen reden tot vreugde. “Er zijn nog heel veel mensen die financieel kwetsbaar zijn en niet rondkomen. We moeten door met het voeren van een actief beleid om armoede en schulden tegen te gaan.”

Uit de monitor blijkt dat Zuidplas 1019 minimahuishoudens kent. Zij hebben een inkomen tot 120 procent van het sociale minimum. Daarmee past Zuidplas in de landelijke cijfers.
Ruim de helft van de ruim duizend minimahuishoudens verkeert al drie jaar of langer in een slechte financiële positie. Het aantal kinderen dat opgroeit op bijstandsniveau is gestegen, waarbij kinderen uit eenoudergezinnen meer kans hebben om in armoede op te groeien.

De gemeente probeert door middel van allerlei programma’s te voorkomen dat huishoudens in de schulden komen. Ook is er een actief schuldsaneringsbeleid. “Er is nogal wat gebeurd sinds 2019”, zei de wethouder. “Eerst corona, daarna de oorlog in Oekraïne en de nadelige effecten die dat had op prijsontwikkelingen.” Het is echter niet duidelijk in hoeverre deze ontwikkelingen invloed hebben gehad op het aantal huishoudens dat financiële problemen kent.

Eigen voedselbank
In Zuidplas maken zo’n kleine honderd gezinnen gebruik van de Voedselbank. De Boodschappenkast - voor inwoners die net een te hoog inkomen hebben om voor de pakketten van de Voedselbank in aanmerking te komen - staat tussen de veertig en vijftig gezinnen bij. Vanwege een nieuw distributiesysteem in Rotterdam, waarvan Zuidplas gebruikmaakte, heeft Stichting Zuidplas Helpt het initiatief genomen om tot een eigen voedselbank te komen. (Erik van Leeuwen)