De eerste glastuinbouwbedrijven kunnen naar verwachting in 2026 worden aangesloten.
De eerste glastuinbouwbedrijven kunnen naar verwachting in 2026 worden aangesloten. Erik van Leeuwen

Tempo met aanleg warmtenet

Algemeen 578 keer gelezen

Zuidplas - Een warmtenet voor de glastuinbouw in de regio kan al in 2026 realiteit zijn. De betrokken partijen, waaronder de gemeente Zuidplas, zetten vaart achter de ontwikkeling.

Naar een warmtenet met duurzame warmte is grote vraag in de glastuinbouw. Door de ontwikkelingen van de laatste jaren zijn de gasprijzen fors gestegen en dat trekt een zware wissel op de exploitatie van de glastuinbouwbedrijven. Zuidplas, Waddinxveen en Lansingerland hebben daarom de handen ineengeslagen en willen onder de naam van Warmte Samenwerking Oostland snel tot een nieuw duurzaam warmtenetwerk komen.

De glastuinbouw nam in 2021 nog driekwart van het gasverbruik in de hele gemeente voor zijn rekening. Vanaf 2022 is dat percentage iets afgenomen omdat door prijsstijging bedrijven zijn overgestapt op een andere warmtebron of koudere teelt.

Voor de ontwikkeling van het warmtenet zijn een warmtebron en transport nodig. De warmtebron is inmiddels gevonden. Het regionale warmtenet wil aansluiten op Warmtelinq, waarmee warmte kan worden getransporteerd uit de bodem (geothermie). Er moet een leiding komen vanuit de Noordpolder in Lansingerland.

“Het is ingewikkeld om het spel op de wagen te houden”, zei Ruud Keesmaat, planeconoom van de gemeente Zuidplas afgelopen week tijdens een raadsbijeenkomst. Volgens hem is 2026 echter een realistisch doel. “We gaan ervoor, want hoe langer het duurt, hoe lastiger het voor onze glastuinbouwbedrijven wordt. We willen geen leegstand van kassen.”

Volgens Keesmaat zijn er al grote stappen gemaakt. Er wordt al warmte gehaald uit één geothermiebron, binnenkort start het boren naar een tweede bron, voor een derde bron is een licentie afgegeven.
De warmteleverancier is in gesprek met de warmtecorporatie en in NetVerder is een investeerder gevonden voor de aanleg van het netwerk. NetVerder is een dochteronderneming van Stedin en daarmee een publieke partij.

Zuidplas en ook Waddinxveen willen dat de gebouwde omgeving meelift op het warmtenet voor de glastuinbouw. Woningen in Zevenhuizen en Moerkapelle moeten in de toekomst verwarmd worden met de duurzame warmte van het warmtenet. “Het is belangrijk dat we een investeerder hebben die zich committeert aan het project. Dat de transportbuis niet veertig centimeter dik wordt, maar zestig centimeter waardoor ook de gebouwde omgeving in de toekomst van de warmte kan worden voorzien.”

Moerkapelle en Zevenhuizen zijn vanwege de mogelijkheden ook aangewezen door Zuidplas als pilotplekken. Inwoners zijn echter niet verplicht om te kiezen voor het warmtenet. Keesmaat geeft wel aan dat de warmteoplossing voor de glastuinbouw voorloopt op de gebouwde omgeving.

Volgens Keesmaat is een intentieovereenkomst tussen de betrokken partijen in de maak en ligt een eerste susidieaanvraag naar het Rijk klaar om de deur uit te gaan. Het is de bedoeling dat het warmtenet gefaseerd wordt aangelegd, maar dat de eerste bedrijven al in 2026 kunnen worden aangesloten. Voor de woningen in Zevenhuizen en Moerkapelle wordt een keuze eind 2026 verwacht. De uitvoering zal moeten plaatsvinden tussen 2027 en 2035.