Ook voor Moordrecht is nog geen zicht op een alternatieve warmtebron.
Ook voor Moordrecht is nog geen zicht op een alternatieve warmtebron.

Gemeente op zoek naar draagvlak voor warmtetransitie

Algemeen 495 keer gelezen

Zuidplas - Gemeente Zuidplas heeft moeite met het creëren van draagvlak voor de warmtetransitie. “Ik ben bang dat we straks deur voor deur de inwoners langs moeten.”

Dat zei vorige week Ruud Borghmans, de projectleider van de gemeente voor de warmtetransitie, tegen de gemeenteraad. “Het ziet ernaar uit dat we straks elke deurklink moeten gaan vastpakken. Onze informatiebijeenkomsten, die we vanaf eind vorig jaar hebben gehouden, zijn goed bezocht, maar alles bij elkaar gaat het nog om een relatief kleine groep mensen. We proberen op allerlei manieren via onze mediakanalen de inwoners te betrekken. De warmtetransitie staat of valt bij draagvlak. Als dat er niet is, wordt het een lastige exercitie.” 

In Nederland moeten in 2050 alle woningen van het aardgas af. Zuidplas heeft de ambitie om in 2030 een vijfde van de achttienduizend woningen van een andere, duurzame warmtebron te voorzien. Naast Zevenhuizen en Moerkapelle, die gebruik moeten maken van het nog aan te leggen regionale warmtenet, is de wijk Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel aangewezen als pilotbuurt. Voordat het echter tot een uitvoering komt, buigt een klankbordgroep, bestaande uit inwoners van de wijk, zich over de mogelijkheden. De wijk is aangewezen door de gemeente, omdat het niet mogelijk is om een aansluiting te maken op het warmtenet, dat wel de rest van Nieuwerkerk in de toekomst moet gaan verwarmen.

“Waar mogelijk willen we onze woningen aansluiten op een warmtenet”, zei wethouder Wybe Zijlstra afgelopen week. “Als dat niet mogelijk blijkt, moeten we op zoek naar een andere oplossing, al is het op dit moment vrijwel niet mogelijk om oudere woningen van een andere warmtebron te voorzien. Dat heeft te maken met de lagere temperaturen van andere warmtebronnen en met de isolatie van de woningen.”

Op dit moment is nog onduidelijk welk warmtenet Nieuwerkerk krijgt en ook voor Moordrecht is nog geen zicht op een alternatieve warmtebron. De wethouder benadrukte dat iedere inwoner de vrije keuze heeft om een eigen warmtebron te kiezen. De gemeente zei ook dat alleen elektrificatie geen optie is, vanwege de grote vraag naar stroom en overbelasting van het netwerk. (Erik van Leeuwen)