Opgavemanager Marco van Lente en wethouder Jan Willem Schuurman volgen aandachtig de stemming.
Opgavemanager Marco van Lente en wethouder Jan Willem Schuurman volgen aandachtig de stemming.

Zuidplas neemt historische stap met een ja voor Vijfde Dorp

Algemeen 1.128 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel - Zuidplas krijgt z’n Vijfde Dorp. De gemeenteraad stemde gisterenavond laat in met het bestemmingsplan, waardoor het middengebied van de Zuidplaspolder klaar is voor nieuwe ontwikkeling. In 2040 moeten er in het nieuwe dorp ongeveer 18.000 mensen wonen.

Door Erik van Leeuwen

Burgemeester Han Weber sprak, nadat duidelijk was geworden dat het raadsvoorstel door de meerderheid van de raad was aangenomen, van een ‘historisch besluit’. Van de 29 raadsleden stemden er 21 voor en 8 tegen. 

In de eerste fase zullen 2400 woningen worden gebouwd, het nieuwe bedrijventerrein Doelwijk II worden ontwikkeld en het Koning Willem I bos gerealiseerd. In totaal moeten er achtduizend woningen komen in het Vijfde Dorp, dat nog een officiële naam moet krijgen. Deze zomer lanceert de gemeente een prijsvraag over de naam van het nieuwe dorp.

De plannen stonden afgelopen jaren onder grote druk door de hogere rente, stijgende bouwkosten en hoge huizenprijzen. Ook wilden de partijen meer zekerheid voor de huidige bewoners van het gebied.
Het is nog onduidelijk wat het Zuidplas precies kost om het gebied bodem- en waterveilig te maken. Het college en het waterschap zijn het nog niet eens over de uitgangspunten voor een toekomstig waterhuishoudkundig plan.

Er was haast bij om het bestemmingsplan goed te keuren. Op 19 mei zou het recht van de gemeente om als eerste percelen van inwoners en ondernemers in het gebied te kopen aflopen. Zonder die Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) zouden de uitgaven miljoenen euro’s hoger uitvallen. Er werd rekening gehouden met twintig miljoen euro extra.

De SP, vanaf het begin van de plannen tegen bouwen in het polder, en Nieuw Elan Zuidplas (NEZ) stemden tegen het voorstel. NEZ is niet tegen de bouw van een nieuw dorp, maar vindt de plannen niet zorgvuldig genoeg. Daarnaast hekelde de lokale partij ‘de drang’ van de Wvg.

Verdeeld
Opvallend was dat coalitiepartijen VVD en CDA verdeeld stemden. Daarmee gaven ze uiting aan de twijfels die er waren. “Het plan is nog niet af, maar het plan niet laten doorgaan is geen optie”, zei VVD-woordvoerder Ferry van Wijnen. In zijn fractie stemden twee van de zes raadsleden tegen het raadsvoorstel, bij het CDA was dat er één. “Het was geen feestje. Dit bestemmingsplan wegstemmen zou grote gevolgen hebben voor de toekomst van geheel Zuidplas.” Hij, en ook andere partijen, vreesde dat bij een nee de ontwikkeling door andere partijen (Rotterdam en de provincie) ter hand zou worden genomen.

De fracties van ChristenUnie/SGP, D66, PvdA/GroenLinks en de onafhankelijke raadsdelen Wilko Van en Sep Pouwels stemden in met het eerste van twee bestemmingsplannen voor het gebied. Het tweede bestemmingsplan gaat over de inrichting van de Groene Schakel.

Wanneer de eerste paal van het nieuwe dorp de grond ingaat is nog niet bekend. “Dat is sterk afhankelijk van hoe de procedure bij de Raad van State verloopt”, zei wethouder Jan Willem Schuurman. De Raad van State zal de inhoud van het bestemmingsplan toetsen. Het kan gebeuren dat er aanpassingen moeten worden gedaan.

Ondertussen kan de gemeente aan de slag met de verdere uitvoering. Zuidplas is hard bezig met een lobby voor extra geld bij provincie en Rijk. “Financiële steun vanuit de overheden is van harte welkom. Hoe eerder we dat krijgen, hoe eerder we ook met de daadwerkelijke bouw kunnen beginnen”, aldus Schuurman, die ook zei dat het college op allerlei gebied nog veel huiswerk heeft.