Afbeelding

Rijkseigendom

Column 316 keer gelezen

De opheffing van de dienst Bescherming Bevolking was in 1985 een feit. Ook de mensen van het lokale kringhoofd Piet de Wolf kregen een brief van de grote baas in Gouda waarin ze lazen dat ze hun helm moesten inleveren. Dat moest gebeuren tijdens het afscheidsetentje in Hotel Vos. 

Van Piet hoorde ik dat de mannen er vanwege de emotionele waarde veel moeite mee hadden hun helmen af te geven. Enkele telefoontjes van mij mochten niet baten: het rijkseigendom móést terug. 

Een van de vrijwilligers, de heer Van der Water, lag niet erg lekker in de groep. Hij gaf zijn helm bij mij op kantoor af en kwam niet naar de afscheidsbijeenkomst. De helm was een groene metalen potdeksel met een oud sleets binnenwerk. Van de kenners hoorde ik later dat het om een ‘Engelse Pothelm’ ging.

Op de afscheidsavond was ook de heer Van Zusteren aanwezig, de grote BB-baas uit Gouda. Hij hield een obligate speech waaraan je kon merken dat het ook voor hem einde oefening was. 

Na de toespraak stond vrijwilliger Piet Franken op. Hij was timmerman van beroep en had daarnaast met hart en ziel als vrijwilliger voor de BB gewerkt. Iedereen was verbaasd toen hij het woord vroeg, want hij was niet zo’n spreker, meer een stille kracht. Hij zei dat hij de oorlog had meegemaakt en met eigen ogen de verschrikkingen had gezien. Als de nood weer aan de man was, wilde hij kunnen helpen. Daarom had hij zich al die jaren ingezet. Daarnaast roemde hij ook het kameraadschap binnen de groep en gaf aan dat het hem pijn deed dat een in zijn ogen zo waardevolle organisatie werd opgeheven. 

Hij bukte en pakte met zijn grote knoestige timmermanshanden zijn helm. Bijna nederig richtte hij zich tot Van Zusteren. Ik zag de tranen in zijn ogen toen hij smeekte om zijn helm te mogen houden. De grote BB-bons, tegen mij nog zo onverbiddelijk, kon niet anders dan instemmen. 

Alle mannen namen aan het eind van de avond hun helm weer mee naar huis. Hoe de grote baas dit verlies aan rijkseigendom heeft verantwoord is mij niet bekend. Wel weet ik wat er met de helm van de heer Van der Water is gebeurd. Die heb ik zelf gehouden.

(de kronieken zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen; namen van burgers en ambtenaren zijn gefingeerd)