Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Gerd Altmann/Pixabay

‘Goede keuze geweest om geen paniekvoetbal te spelen’

  •   keer gelezen   Financieel

Zuidplas – Zuidplas zucht nog steeds onder de last van een financieel tekort, maar de donkere wolken die zich boven de gemeente samenpakten, lijken langzaam weg te trekken.

Erik van Leeuwen

Het huishoudboekje van Zuidplas ziet er inmiddels een stuk gunstiger uit dan vorig jaar. Door hogere rijksgelden loopt het tekort voor de lange termijn fors terug: was dat voor 2025 aanvankelijk 5,4 miljoen euro, met de stand van zaken nu - met bijwerking van de najaarsnota en septembercirculaire, is dat over vier jaar 2,4 miljoen.

Voor volgend jaar heeft de gemeente met 126,7 miljoen euro aan inkomsten en uitgaven een sluitende begroting. Daarvoor moet het college wel wat noodgrepen toepassen. Om het gat van 2,1 miljoen euro te dichten, wordt 714.000 euro uit de algemene reserve gehaald. Er wordt ook bezuinigd en er komen extra inkomsten uit lokale heffingen.

Dat laatste raakt de inwoners direct in de portemonnee. De woonlasten zullen per gemiddeld huishouden stijgen met tien euro. Dat is 1,14 procent. De ozb stijgt komend jaar, maar om dat te compenseren wordt de rioolheffing verlaagd en het college verwacht ook dat de waterrekening lager uitvalt omdat de precariobelasting is vervallen. “We hebben geprobeerd de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen”, aldus wethouder financiën Daan de Haas.

Daarnaast wil het college 711.000 euro ophalen met een bezuinigingsoperatie. Volgende maand kan de gemeenteraad bepalen in welke budgetten gesneden wordt. De bezuinigingen zijn nodig voor een structurele oplossing, geeft het college aan. “Op deze manier gaan we naar een stapsgewijze sluitende begroting in 2025.” Volgens De Haas zijn er echter nog onzekerheden over de rijksbijdragen die de gemeente ontvangt.

Stuk
De oppositiepartijen in de raad waren vorig jaar zeer kritisch over het herstelplan van het college. Het college zou een te afwachtende houding aannemen. “De strategie - wachten op de stijging van de rijksuitgaven en geen paniekvoetbal spelen - blijkt dus te werken”, zei wethouder Jan Willem Schuurman. “Als we halsoverkop bezuinigd hadden, hadden we, denk ik, veel stuk gemaakt.”

De tekorten, die vooral ontstaan zijn door de stijging van de kosten in de jeugdhulp, hebben de spaarpot van Zuidplas wel een stuk leger gemaakt. De afgelopen jaar moest steeds een greep uit die pot worden gedaan. Het is de bedoeling dat dat na 2025 niet meer nodig is. Het weerstandsvermogen van de gemeente is ondanks het gebruiken van een deel van het spaargeld goed, hoewel de schuldquote wel is opgelopen. 

Over dat laatste maakt De Haas zich weinig zorgen. “We hebben een aantal forse investeringen moeten doen. De rente om geld te lenen is echter laag.” De Haas noemde de huidige financiële positie ‘ok’ en ‘onder controle’. 

Meer berichten