Logo hartvanzuidplas.nl
<p>&#39;Team bloembollen&#39; aan het werk; de bollen gingen meteen de grond in.</p>

'Team bloembollen' aan het werk; de bollen gingen meteen de grond in.

(Foto: Judith Rikken)

Zuidplas is walhalla voor wilde bij

  •   keer gelezen   Human Interest

Zevenhuizen -  Bloem-bol-len, bloem-bol-len! Scanderend gingen de veertien ‘mannen’ van team bloembollen vrijdag op weg naar hun klus van die ochtend: het planten van bollen op de hoek van de Burgemeester Klinkhamerweg en De Opril. 

Hun veertien andere klasgenoten uit groep 8 van De Eendragt bleven achter op de tegenoverliggende hoek, waar ze een variatie aan bijvriendelijke planten de grond in hielpen. Over drie maanden fleuren hier bloemen de noordelijke entree van het dorp op én vinden bijen er het voedsel dat zij tegen die tijd nodig hebben om op krachten te komen na een koude periode.

De biologische planten en verwilderingsbollen, die jaar na jaar terugkomen, hoorden bij de prijzen die wethouder Jan Willem Schuurman vrijdagochtend - op Natuurwerkdag - in ontvangst mocht nemen, nadat Zuidplas deze week door Nederland Zoemt is uitgeroepen tot bijvriendelijkste gemeente.

Concurrenten Almere en Gouda zagen niet alleen het groen, maar ook een insectenhotel aan hun neus voorbijgaan. Dat staat nu in het Zevenhuizense Ringvaartpark, vlakbij De Opril.

Zuidplas kreeg de titel omdat in de gemeente niet alleen de bermen bijvriendelijk worden beheerd, zodat wilde bijen genoeg voedsel hebben, maar er ook veel samenwerking is met tal van partijen, waaronder het waterschap, boeren, bedrijven, onderwijs, bewoners en vrijwilligersorganisaties als Rotta en Stichting Natuurpolders.

Klaverdikpoot
Liesbeth de Frel van Natuurpolders, die vrijdag meehielp bij het planten van de bollen, beaamde dat werken aan meer biodiversiteit vruchten afwerpt. In de Hennipgaarde in de Eendragtspolder is in de afgelopen twee zomers bijvoorbeeld steeds vaker de in zijn voortbestaan bedreigde bijensoort klaverdikpoot aangetroffen.

Van alle 358 soorten wilde bijen in Nederland, wordt de helft bedreigd. Ze hebben te lijden onder intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ‘traditioneel’ groenbeheer. Met het project Nederland Zoemt willen IVN Natuureducatie en Natuur&Milieu het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor de wilde bijen vergroten.

Meer berichten