Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: archief
Ingezonden brief

‘Burgerparticipatie, zo kan het ook’

  •   keer gelezen   Ingezonden

Gemeenten streven burgerparticipatie na als het gaat om (het wijzigen van) plannen die de woonomgeving raken. De ervaringen hiermee zijn nogal wisselend, en veel burgers voelen zich niet serieus genomen omdat ‘alles door de gemeente al beslist lijkt’. Dat het ook anders kan ervaarden wij onlangs in Moordrecht.

Zoals wellicht bekend verhuist onder andere de scouting Moordrecht naar de andere kant van het dorp. Hierdoor komt de huidige locatie vrij en wil de gemeente, als eigenaar van de grond, deze gebruiken voor woningbouw. 

Nu staat er op deze grond ook een 40 meter hoge antennemast van T-Mobile. De gemeente ziet de verkoopbaarheid van de grond hierdoor belemmerd en wil daarom dat de mast verplaatst wordt. Hiervoor is een locatie beoogd pal tegenover de ingang van gebouw De Zuidplas. Enkelen van de direct omwonenden werden hierover afgelopen december geïnformeerd. 

De voorgenomen plannen zaaiden veel onrust waardoor de bewoners elkaar opzochten en zich hebben verenigd. Dit leidde ertoe dat circa 20 bewoners hun zorgen uitten via het indienen van een zienswijze bij de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH). 

Vanuit de gemeente is in reactie hierop direct contact en afstemming gezocht met de bewoners, die om een voorlichtingsbijeenkomst hadden verzocht. 

Na de opvattingen gehoord te hebben heeft de gemeente besloten, in nauw overleg met T-Mobile, het onderzoek naar een nieuwe locatie breder op te zetten en naar alternatieven te kijken. Ook zullen voortaan bewoners meer betrokken worden in de voorbereidingen. 

Daarmee is de beoogde locatie aan de Sportlaan 3b nog niet definitief van tafel, maar de bewoners voelen zich in dit stadium voldoende serieus genomen over hun grote zorgen. Naar hun oordeel zijn er genoeg alternatieven om deze beeldbepalende locatie niet te ontsieren met een hoge antennemast.

De voorlopige uitkomst van dit proces geeft de bewoners hoop dat burgerparticipatie ergens toe kan leiden!

  • R.P. de Jong, namens de bewoners rond Sportlaan 3b Moordrecht
Meer berichten