Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Pixabay
Ingezonden

‘Pappen en nathouden’

  •   keer gelezen   Ingezonden

Met enig tromgeroffel en lovende woorden werd 19 januari de Erfgoedvisie van de gemeente Zuidplas vastgesteld. Na de Cultuurvisie van twee jaar geleden, is nu tien jaar na de fusie een mooie basis gelegd voor beleid op deze terreinen. Diverse instellingen en verenigingen hebben van harte meegewerkt om de visies op papier te krijgen, samen met vertegenwoordigers en ingehuurde consultants van Zuidplas.

Nu is het zo dat tien jaar pappen en nathouden van cultuur- en erfgoed volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, er ook toe heeft geleid dat Zuidplas ergens onderaan hangt qua begroting op dit gebied. De financiële paragrafen bij de visies bleven in dit licht nog steeds bewust bescheiden en houden eigenlijk al rekening met tegenvallers zoals de kosten voor jeugdzorg, de corona-implicaties en de kosten voor de energietransitie.

Wat betreft het laatste is er kennelijk wel geld om via Facebook en YouTube irritante reclames te placeren via een marketingbureau, terwijl de bevolking kennelijk nog niet bepaald warmloopt.

Echter, als voor een bescheiden financiële paragraaf nu al gesteld wordt dat de gemeente ‘opkijkt’ tegen hoge structurele kosten voor cultuur en erfgoed, dan belooft dat weinig goeds. 

We mogen vrezen dat er al een voorschot wordt genomen op voortzetten van het pappen en nathouden, met als enige verschil dat er op papier een wenkend perspectief ligt, wat al wenkend weer achter de horizon dreigt te verdwijnen. Dat zou jammer zijn.

  • Brord van Westing, voorzitter Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel
Meer berichten