Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: archief
Ingezonden Vijfde Dorp

‘Vijfde Dorp: heimelijke besprekingen in 2020, jaar later al vaststaand feit’

  •   keer gelezen   Ingezonden

In 2020 waren de besprekingen over het Vijfde Dorp binnen de politiek geheim. Nu, juni 2021, lijkt het voor gemeente Zuidplas al een vaststaand feit. Inwoners worden niet geïnformeerd.

Statenlid Koning geeft - in een artikel in HvH van 9 juni - aan dat zij ervan overtuigd is dat de uitvoering van het plan voor het Vijfde Dorp bij gemeente Zuidplas in goede handen is. Ik ben van mening dat het Vijfde Dorp niet in goede handen is bij gemeente Zuidpas.

De investering voor het Vijfde Dorp bedraagt richting 1 miljard euro. Het college wil dit megaproject ten uitvoer gaan brengen, ik heb daar zeer grote bezwaren tegen. Voor een dergelijk project is betrouwbaarheid van essentieel belang. Ik heb geen enkel vertrouwen in de personen die dit megaproject moeten gaan leiden.

Er heerst binnen gemeente Zuidplas een cultuur waarin zeker enkele leden van het college tezamen met enkele ambtelijke managers totale controle over processen hebben, inclusief de klachtenprocedure.

Deze zelfde personen gaan leiding geven aan dit grote risicovolle financiële project; door het bestaan van deze cultuur is controle niet mogelijk. Een klacht indienen is kansloos.

‘Ik heb geen enkel vertrouwen in de personen die dit megaproject moeten gaan leiden’

De burgemeester, wethouders en betrokken ambtenaren spelen elkaar de klacht door, er is geen enkele onafhankelijkheid in de klachtenprocedure. Binnen de gemeenteraad spreekt men van een rotonde zonder afslag.

Degelijke controle door gemeenteraad is onmogelijk, het project is te groot, te onoverzichtelijk, de cultuur binnen het college werkt tegen.

Doordat de financiële risico’s dusdanig groot zijn, verdubbelt mogelijk de ozb-belasting in de komende jaren. Het is van belang dat inwoners invloed verkrijgen op dit project. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is het van belang dat we als inwoners actief worden in dit proces.

Op dit moment sluit ik mij graag aan bij het standpunt van Statenlid Van Aalst en de SP-fractie in de gemeenteraad. Gemeente Zuidplas heeft maar 1500 woningen nodig voor haar eigen bevolking. Nieuwerkerk-Noord verdient aandacht als locatie voor deze 1500 woningen.

De inwoners van gemeente Zuidplas behoren geen financieel risico te lopen om de problemen van anderen op te lossen.

  • Kees Ammerlaan, Nieuwerkerk aan den IJssel


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.

Meer berichten