Logo hartvanzuidplas.nl
Ingezonden brief Vijfde Dorp

‘Risico’s Vijfde Dorp verantwoord?’

  •   keer gelezen   Ingezonden

Recent begreep ik dat de gemeente Zuidplas de komende jaren ‘flink de buikriem moet aanhalen’. Indien ik dan tevens lees dat we 750 miljoen euro risico lopen voor dit Vijfde Dorp, vraag ik me het navolgende af.

Voornoemd bedrag staat in geen enkele verhouding tot ons beperkt weerstandsvermogen. Indien we het per te bouwen woning bezien, betekent dit circa 94.000 euro per woning. Dit betekent circa 17.000 euro per inwoner. 

Hoe verhoudt dit grote risico zich tot onze vier procent aandeel in de grondbank? Blijkbaar lopen de andere vier partijen hierin met hun 96 procent geen enkel financieel risico.

Ambitie is een goede zaak, echter dienen de maatschappelijke risico’s voor de burger wel verantwoord te zijn want die betaalt op termijn de rekening. Landelijke politieke groeiambities lijken hierbij te worden afgewenteld op de ‘onwetende’ burger.

  • Ing. H. Verveer, Nieuwerkerk aan den IJssel


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.

Meer berichten