Logo hartvanzuidplas.nl
Ingezonden brief

‘Eendragtspolder ontwikkelt zich goed; waarom mag de hond dan toch niet los?’

  •   keer gelezen   Ingezonden

Met verbazing heb ik kennisgenomen van het artikel ‘Struinen verboden voor honden’ in HvH van 11 augustus, over het hondenbeleid van Recreatieschap Rottemeren dat gebaseerd is op onwaarheden. Er is inderdaad een discussie gaande met betrekking tot een verandering in het hondenbeleid in de Eendragtspolder en de noordoever van de Zevenhuizerplas. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat deze voorgestelde aanpassing niet gebaseerd is op het rapport dat vorig jaar geschreven is over de Eendragtspolder, noch op enige enquête en ander onderzoek. 

Er loopt inmiddels al maanden een WOB-verzoek tot inzage van de totstandkoming van deze bevindingen, maar die wil men niet geven. Waarom niet? Het vermoeden is dat er sprake is van belangenverstrengeling, wat is dit eigenbelang van de verantwoordelijken om dit zo door te willen drukken?

Waarom mogen deze personen beslissingen nemen die zoveel impact hebben op alle bewoners in Nesselande, Zevenhuizen, Zevenkamp, Nieuwerkerk aan den IJssel en eenieder die gebruikmaakt van dit recreatiegebied?

Het rapport ‘Monitoring Eendragtspolder 2020’ van Recreatieschap Rottemeren/Staatsbosbeheer meldt dat de diversiteit van en aantallen vogels zijn toegenomen en de polder zich naar tevredenheid ontwikkelt. Over de honden wordt slechts vermeld dat het niet de bedoeling is dat deze op de onderwatereilanden lopen of erheen zwemmen. Dit laatste gebeurt nauwelijks, de doorgangen naar de waterkant die men gespot heeft zijn slechts bedoeld om even pootje te baden of te drinken. Er zijn genoeg oplossingen, zoals goede aanwijzingen en creatief omgaan met de flora, te bedenken om eventuele storingen te voorkomen.

Voor het eerst is dit jaar de kern van de polder afgesloten geweest van half maart tot half juli, wat een prima oplossing is om het broeden gegarandeerd af te schermen tegen alle menselijke activiteiten.

De vraag waarop maar geen antwoord komt, is wat de echte reden is dat men nu een totaal hondenverbod c.q. volledige aanlijnplicht wil opleggen gedurende twaalf maanden van het jaar. Waarom mogen de honden in herfst en winter niet loslopen in de polder?

De drie ingetekende alternatieve losloopstroken bieden helaas geen alternatief voor een lekkere wandeling en zijn voor de meeste mensen alleen per auto bereikbaar. Deze maatregel heeft gevolgen voor iedereen. Men wordt weer gedwongen de honden meer uit te laten in de woonwijken.

  • Eveline van Tuijl, Nesselande


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.

Meer berichten